En brandvägg kan förhindra att hackare eller skadlig programvara (t.ex. maskar) får åtkomst till din dator via ett nätverk eller Internet. En brandvägg kan även förhindra att skadlig programvara skickas från din dator till andra datorer.

Fliken Allmänt i Windows-brandväggen innehåller tre inställningar. Här får du veta hur de fungerar och när du ska använda dem:

På (rekommenderas)

Den här inställningen är aktiverad som standard. När Windows-brandväggen är aktiverad blockeras kommunikation genom brandväggen för de flesta program. Om du vill ta bort blockeringen för ett program kan du lägga till det i undantagslistan (på fliken Undantag). Du kanske inte kan skicka foton i ett snabbmeddelande förrän du har lagt till snabbmeddelandeprogrammet i undantagslistan. Information om hur du lägger till ett program i undantagslistan finns i Tillåta ett program att kommunicera genom Windows-brandväggen.

Blockera alla inkommande anslutningar

Den här inställningen blockerar alla oönskade försök att ansluta till datorn. Använd den här inställningen när du behöver maximalt skydd för datorn, t.ex. när du ansluter till ett publikt nätverk på ett hotell eller en flygplats, eller när en datormask sprids på Internet. När den här inställningen är aktiv visas inget meddelande när program blockeras av Windows-brandväggen, och program i undantagslistan ignoreras.

När du markerar Blockera alla inkommande anslutningar kan du ändå visa de flesta webbsidor, skicka och ta emot e-post och skicka och ta emot snabbmeddelanden.

Av (rekommenderas inte)

Undvik den här inställningen, såvida inte någon annan brandvägg är aktiv på datorn. Om du inaktiverar Windows-brandväggen kan datorn (och i förekommande fall nätverket) bli mer sårbara för skador från hackare och skadliga program (t.ex. maskar).

Obs!

  • Om vissa brandväggsinställningar inte är tillgängliga och datorn är ansluten till en domän, kanske systemadministratören styr dessa inställningar via Grupprincip.