Avinstallera Windows Vista i ett system med flervalsstart

Det går inte att avinstallera Windows Vista. Du kan däremot ändra den kod som startar operativsystemet (kallas också för master boot-koden) och sedan ta bort Windows Vista från ditt system med flervalsstart och återgå till Windows XP eller Windows 2000. För den här proceduren krävs installationsskivan för Windows Vista.

Varning!

 • Innan du startar säkerhetskopierar du dina program, filer och inställningar. Att ta bort Windows Vista är en avancerad procedur som kan leda till att du förlorar den information som lagras på datorn. Mer information om att säkerhetskopiera data hittar du genom att söka efter "säkerhetskopiera" i Hjälp och support.

 1. Sätt in installationsskivan för Windows Vista.

 2. Klicka på Start-knappen Start-knappen, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 3. Skriv [DVD-enhetens enhetsbokstav]:\boot\bootsect.exe /nt52 ALL /force och tryck sedan på RETUR.

  Om DVD-enhetens enhetsbokstav till exempel är F, skriver du f:\boot\ bootsect.exe /nt52 ALL /force.

 4. Mata ut installationsskivan för Windows Vista.

 5. Starta om datorn

  Datorn kommer att starta med den föregående version av Windows som du har installerat.

 6. Ta bort filer och mappar från Windows Vista, till exempel Program, Användare och Windows-mappar manuellt.

  Obs!

  • Du kan även ta bort Windows Vista genom att formatera om den partition där det är installerat, men gör bara det om den partitionen inte används som startpartition. Att formatera om startpartitionen kan leda till att datorn inte går att starta. Information om startpartitioner finns i Vad är systempartitioner och startpartitioner?