Uppdatera BIOS för BitLocker-diskkryptering

När du försöker aktivera BitLocker för första gången kan du få ett felmeddelande som anger att BIOS (Basic Input/Output System) måste uppdateras innan du kan använda BitLocker. Detta beror på att datorn försetts med säkerhetsmaskinvaran TPM (Trusted Platform Module) under tillverkningen (ett speciellt mikrochip i vissa nyare datorer som stöder avancerade säkerhetsfunktioner), version 1.2 eller senare, och datorns BIOS måste uppdateras för att kunna fungera korrekt tillsammans med TPM. Du får bara felmeddelandet om du har uppgraderat till den här Windows-versionen från ett tidigare Windows-operativsystem.

Procedurerna för att uppdatera BIOS varierar beroende på tillverkare. Läs den information som medföljde din dator eller besök datortillverkarens webbplats om du vill veta mer.

Om du redan har aktiverat BitLocker och behöver uppdatera BIOS av något annat skäl, t.ex. för att lösa problem med maskinvarukompatibilitet, kan du tillfälligt inaktivera BitLocker innan du uppdaterar BIOS och sedan aktivera BitLocker igen när uppdateringen är klar. Detta förhindrar att BitLocker låser den enhet där Windows är installerat när du startar om datorn efter uppdateringen.

Varning!

  • Det är en avancerad process att uppdatera BIOS, och om något fel uppstår kan din dator bli helt oanvändbar. Du måste följa tillverkarens instruktioner exakt.

Obs!

  • Program för hjälpmedelsteknik som körs på Windows, t.ex. skärmläsarprogram, kan inte läsa startfönstrena för BitLocker eftersom de visas under starten av BIOS och innan Windows körs. Detta gäller även skärmbilder som används när du skriver in en PIN-kod eller ett återställningslösenord, och eventuella BitLocker-felmeddelanden.