Uppgradera från Windows XP till Windows Vista

Den här artikeln beskriver olika installationsalternativ när du uppgraderar från Windows XP till Windows Vista. Hur du uppgraderar beror på svaren på de här tre frågorna:

  • Har du en uppgraderingskopia eller en fullständig produktkopia av Windows Vista? Information om detta finns på framsidan av boxen med Windows Vista eller på ett kvitto online.

    Med en uppgraderingskopia kan du installera Windows Vista om du redan har en kompatibel, licensierad version av Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista. Med en fullständig kopia av Windows Vista kan du uppgradera när det är möjligt eller göra en ren installation även om inget operativsystem är installerat på datorn.

  • Kan du uppgradera till den version av Windows Windows Vista som du har köpt med den version av Windows som är installerad på datorn för närvarande? I tabellen senare i det här avsnittet får du hjälp med att bestämma om du ska uppgradera eller göra en ren installation.

  • Vill du bevara dina personliga filer, inställningar och program?

    När du uppgraderar bevaras personliga filer, inställningar och program. När du gör en ren installation av Windows Vista bevaras inte personliga filer, inställningar och program. Mer information om hur du återställer filer efter en ren installation finns i Så här återställer du privata filer efter en anpassad installation (sidan kan vara på engelska) på webben.

Du kanske också behöver avgöra om du ska installera en 32- eller 64-bitarsversion av Windows Vista. Mer information finns i 32-bit and 64-bit Windows: vanliga frågor.

Varning!

  • Om du har en uppgraderingskopia av en 32-bitarsversion av Windows Vista måste du starta uppgraderingen medan du kör den befintliga versionen av Windows.

  • Om du använder en uppgraderingskopia av en 64-bitarsversion av Windows Vista för att uppgradera en 64-bitarsversion av Windows XP Professional, måste du göra en ren installation av Windows Vista.

Mer information om hur du uppgraderar eller gör en ren installation finns i Installera och installera om Windows.

Mer information om hur du installerar och uppgraderar 32-bitarsversioner av Windows finns i Installationsalternativ för Windows Vista (32-bit) på webben (sidan kan vara på engelska).

Vilka installationsalternativ finns?

I tabellerna nedan visas tillgängliga alternativ när du uppgraderar från Windows XP till Windows Vista.

Windows XP Home Edition till Gör så här
Windows XP Home Edition till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Home Edition till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Home Edition till

Windows Vista Business

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Home Edition till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Home Edition till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional (32 bitar) till Gör så här
Windows XP Professional (32 bitar) till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional (32 bitar) till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional (32 bitar) till

Windows Vista Business

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Professional (32 bitar) till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Professional (32 bitar) till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional x64 Edition till Gör så här
Windows XP Professional x64 Edition till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional x64 Edition till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional x64 Edition till

Windows Vista Business

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional x64 Edition till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Ren installation

Windows XP Professional x64 Edition till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Windows XP Tablet PC Edition till Gör så här
Windows XP Tablet PC Edition till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Ren installation

Windows XP Tablet PC Edition till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Ren installation

Windows XP Tablet PC Edition till

Windows Vista Business

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Tablet PC Edition till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Tablet PC Edition till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2002 Edition till Gör så här
Windows XP Media Center 2002 Edition till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2002 Edition till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2002 Edition till

Windows Vista Business

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2002 Edition till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2002 Edition till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2004 Edition till Gör så här
Windows XP Media Center 2004 Edition till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2004 Edition till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Media Center 2004 Edition till

Windows Vista Business

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2004 Edition till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Media Center 2004 Edition till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2005 Edition till Gör så här
Windows XP Media Center 2005 Edition till

Windows Vista Home Basic

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2005 Edition till

Windows Vista Home Premium

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Media Center 2005 Edition till

Windows Vista Business

Gör så här

Ren installation

Windows XP Media Center 2005 Edition till

Windows Vista Ultimate

Gör så här

Uppgradera

Windows XP Media Center 2005 Edition till

Windows Vista (64-bitarsversioner)

Gör så här

Ren installation

Kontrollera maskinvarukompatibiliteten innan du uppgraderar

Kontrollera maskinvarukompatibiliteten innan du uppgraderar. Gå till Windows Vista Upgrade Advisor på Microsofts webbplats (sidan kan vara på engelska). Du kan också köra Upgrade Advisor under uppgraderingen genom att klicka på Kontrollera kompatibilitet online på sidan Installera Windows.

Uppgradera från Windows XP Home Edition till Windows Vista (32 bitar)

Om du har Windows XP Home Edition installerat, kan du göra en uppgradering eller en ren installation för att installera följande versioner av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Uppgradera från Windows XP Professional till Windows Vista (32 bitar)

Om du har Windows XP Professional installerat, kan du uppgradera till Windows Vista Business eller Windows Vista Ultimate. Du kan göra en ren installation till följande versioner av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Uppgradera från Windows XP Tablet PC Edition till Windows Vista (32 bitar)

Om du har Windows XP Tablet PC Edition installerat, kan du uppgradera till Windows Vista Business eller Windows Vista Ultimate. Du kan göra en ren installation till följande versioner av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Uppgradera från Windows XP Media Center Edition till Windows Vista (32 bitar)

Om du har Windows XP Media Center Edition 2004 eller Windows XP Media Center Edition 2005 installerat, kan du uppgradera till Windows Vista Home Premium eller Windows Vista Ultimate.

Om du har Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 eller Windows XP Media Center Edition 2005 installerat, kan du göra en ren installation till följande versioner av Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business eller Ultimate.

Uppgradera från en 64-bitarsversion av Windows XP Professional till en 64-bitarsversion av Windows Vista

Du kan använda en uppgraderingskopia av en 64-bitarsversion av Windows Vista. Du måste göra en ren installation.

Mer information om hur du gör en ren installation finns i Installera och installera om Windows.

Mer information om hur du installerar och uppgraderar 32-bitarsversioner av Windows finns i Installationsalternativ för Windows Vista (64-bit) (sidan kan vara på engelska) på webben.

Uppgradera från en 32-bitarsversion av Windows XP till en 64-bitarsversion av Windows Vista

Du kan inte göra en uppgradering från en 32-bitarsversion av Windows XP till en 64-bitarsversion av Windows Vista Men du kan använda en uppgraderingskopia av Windows Vista för att göra en ren installation av en 64-bitarsversion av Windows Vista:

Mer information om hur du gör en ren installation finns i Installera och installera om Windows.

Mer information om hur du installerar och uppgraderar 32-bitarsversioner av Windows finns i Installationsalternativ för Windows Vista (64-bit) (sidan kan vara på engelska) på webben.

Varning

  • Starta installationen genom att sätta i DVD:n för 64-bitars Windows Vista i datorn och starta sedan om datorn. Du måste starta 64-bitarsinstallationen av Windows Vista från 64-bitarsdisken för Windows Vista eftersom Windows-installationen inte går att köra på en 32-bitarsversion av Windows.