Använda Föräldrakontroll i Windows Media Center

Om datorn inte har någon TV-mottagare krävs en analog eller digital TV-mottagare som tillval för att spela upp och spela in TV i Windows Media Center.

Med ankomsten av digitala medier har vi fått aldrig tidigare skådad åtkomst till en rad olika slags innehåll och en del av dessa är inte lämpliga för alla tittare. Föräldrar kan ange och styra vilket innehåll som är lämpligt för sina familjer genom att konfigurera Föräldrakontroll i Windows Media Center.

När du aktiverar Föräldrakontroll är det bara TV- och filminnehåll som inte överskrider den maximalt tillåtna klassificeringen kan visas. Det ät inte allt TV- och filminnehåll som är klassificerat vilket innebär att du också kan konfigurera Föräldrakontroll för att blockera innehåll utan klassificering. När du aktiverar Föräldrakontroll anger du en åtkomstkod som du då kan använda senare för att komma åt begränsat innehåll eller för att ändra inställningarna för Föräldrakontroll. Det rekommenderas att du skriver ner koden för framtida hänvisning.

Mer information finns i Vad kan jag kontrollera med Föräldrakontroll?.

Observera att Föräldrakontroll inte finns tillgänglig i alla länder/regioner. När du anger Föräldrakontroll för att begränsa program med mer än en viss klassificering, och finner att ett program vars klassificering överskrider den gräns som går att spela, kan det vara p.g.a. att den överförda klassificeringsinformationen som överförs med TV-signalen skiljer sig från den klassificering som finns i guiden. Windows Media Center använder klassificeringarna från TV-utsändningssignalen för att fastställa vilka program som ska blockeras. Men den klassificeringsinformation som du visar i guiden hämtas från Internet. I sällsynta fall kanske guideklassificeringen inte motsvarar den klassificeringsinformation som erhålles från TV-utsändningssignalen.

Visa alla

Konfigurera Föräldrakontroll

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Föräldrakontroll.

 2. Du instrueras att ange ett fyrsiffrigt nummer för att konfigurera din kod.

 3. Gör något av följande:

  • Konfigurera Föräldrakontroll för TV-program genom att klicka på TV-klassificeringar och klicka sedan på Aktivera TV-spärr.

   Du kan ange maximalt tillåtna TV-klassificeringar som inkluderar spärrning av alla klassificerade program, program för allmän publik, program som kräver föräldrars vägledning och program som är avsedda för vuxna.

  • (Valfritt) Klicka på Spärra ej klassificerade TV-program för att begränsa innehåll som inte är klassificerat.

   Du kan också klicka på Avancerat om du vill justera klassificeringsinställningarna för mer kontroll. I Avancerad TV-klassificering finns det fem områden som du kan ange klassificeringar för: fantasivåld, suggestivt språk, anstötande språk, sexuellt innehåll och våld.

  • Konfigurera Föräldrakontroll för DVD-skivor och filmer genom att klicka på Film/DVD-klassificeringar och klicka sedan på Aktivera blockering av filmer.

   Du kan också klicka på Blockera oklassificerade filmer för att begränsa innehåll som inte är klassificerat, såväl som att ange Max tillåten filmklassificering.

  • Spara inställningarna genom att klicka på Spara.

Återställa Föräldrakontroll

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Föräldrakontroll.

 2. Ange din åtkomstkod när du instrueras att göra det.

 3. Klicka på Återställ klassificeringar.

 4. Klicka på Ja för att ta bort åtkomstkoden och återställa alla klassificeringsgränser.

Ändra åtkomstkoden

 1. Rulla till Aktiviteterstartskärmen, klicka på inställningar, klicka på Allmänt och klicka sedan på Föräldrakontroll.

 2. Klicka på Ändra åtkomstkod.

 3. Ange och bekräfta ny åtkomstkod.

 4. Klicka på OK i dialogrutan Ändra åtkomstkod.