Använda datorn utan mus eller tangentbord (alternativa inmatningsenheter)

Windows innehåller två funktioner som gör att du kan använda datorn utan mus eller tangentbord: Taligenkänning (som gör att du kan styra Windows med hjälp av röstkommandon) och Skärmtangentbordet (som gör att du kan ange text genom att välja tecken direkt på skärmen).

Aktivera och ändra inställningarna för funktionerna på sidan Använda datorn utan mus eller tangentbord i Hjälpmedelscenter.

  1. Öppna sidan Använda datorn utan mus eller tangentbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel, Hjälpmedelscenter och Använda datorn utan mus eller tangentbord.

  2. Markera de alternativ du vill använda:

    • Använd Skärmtangentbord. Med det här alternativet anger du att Skärmtangentbordet ska köras när du loggar in i Windows. Det innebär att ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter visas på skärmen. Markera tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon, eller också kan du använda tangenterna på det vanliga tangentbordet.

    • Använd Taligenkänning. Det här alternativet gör att du kan styra datorn med rösten. Med hjälp av en mikrofon säger du röstkommandon som datorn känner igen. Det går också att diktera text. Mer information om hur du ställer in Taligenkänning finns i Komma igång med taligenkänning