Här är några svar på vanliga frågor om användarkonton.

Visa alla

Vad är ett användarkonto?

Ett användarkonto är samlad information som talar om för Windows vilka filer och mappar användaren kan komma åt, vilka ändringar han eller hon kan göra och vilka personliga inställningar som ska visas, t.ex. skrivbordsbakgrund och färgtema. Med hjälp av användarkonton kan du dela en dator med flera personer, samtidigt som du har tillgång till dina egna filer och inställningar. Varje användare kommer åt sitt eget användarkonto med ett användarnamn och lösenord.

Vilka typer av användarkonton finns det?

Det finns tre olika typer av användarkonton:

  • Standard

  • Administratör

  • Gäst

Varje kontotyp ger användaren olika nivåer av kontroll över datorn. Standardkontot är ett konto som kan användas i ditt dagliga datorarbete. Administratörskontot ger mest kontroll över datorn och bör bara användas när det krävs. Gästkontot är främst avsett för personer som tillfälligt ska använda datorn. Mer information finns i avsnittet Vad är ett standardanvändarkonto?, Vad är ett administratörskonto? och Vad är ett gästkonto?

Hur kan jag växla till ett annat användarkonto?

Möjligheten att växla till ett annat användarkonto utan att logga ut eller stänga program och filer kallas snabbt användarbyte. Gör så här om du vill växla till ett annat användarkonto:

  • Klicka på StartBild av Start-knappen, peka på pilen bredvid låsknappen Bild av Lås-knappen och klicka sedan på Växla användare.

Obs!

  • Snabbt användarbyte ingår inte i Windows Vista Starter.

Behöver jag ett användarkonto för att kunna använda Windows?

Ja. När du konfigurerar Windows måste du skapa ett användarkonto. Detta konto är ett administratörskonto som gör det möjligt att konfigurera datorn och installera program som du vill använda. När du har konfigurerat datorn rekommenderar vi att du använder ett standardkonto för ditt dagliga datorarbete. I välkomstskärmen, där du loggar in i Windows, visas tillgängliga konton på datorn och aktuell kontotyp, så att du kan se om du använder ett administratörskonto eller ett standardkonto. Mer information om varför du bör använda ett standardkonto finns i avsnittet Varför använda ett standardanvändarkonto i stället för ett administratörskonto?

Behöver jag ett lösenord till mitt konto?

Nej, men vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord. Att använda ett lösenord är en av de viktigaste åtgärderna för att göra datorn säkrare. När datorn skyddas av ett lösenord kan bara någon som känner till lösenordet logga in på datorn.

Vad är en användargrupp?

En användargrupp är en samling användarkonton som har samma säkerhetsrättigheter. De två vanligaste användargrupperna är Standard och Administratör, men det finns fler. Om du har ett administratörskonto kan du skapa anpassade användargrupper, flytta konton från en grupp till en annan och lägga till och ta bort konton från olika grupper. När du skapar en anpassad användargrupp kan du välja vilka rättigheter den ska tilldelas.

Man använder ofta användarkontots användargrupp när man refererar till det (t.ex. kallas ett konto i gruppen Standard för ett standardkonto). Ett konto kan tillhöra flera olika grupper.

Ibland kallas användargrupper också för säkerhetsgrupper. Mer information finns i avsnittet Användargrupper i Windows.