Använda Programutforskaren i Windows Defender

Använd Programutforskaren i Windows Defender när du vill se detaljerad information om program som körs på datorn och kan påverka din integritet eller datorns säkerhet. Du kan t.ex. se vilka program som körs automatiskt när du startar Windows och få information om hur dessa program samverkar med viktiga Windows --program och -tjänster.

Med Programutforskaren övervakar du följande objekt:

  • Startprogram, d.v.s. program som körs automatiskt med eller utan din vetskap när du startar Windows.

  • Program som körs, d.v.s program som för närvarande körs på skärmen eller i bakgrunden.

  • Nätverksanslutna program, d.v.s. program och processer som kan anslutas till Internet eller till ett nätverk i hemmet eller på kontoret.

  • Winsock-tjänstleverantörer, d.v.s. program som används för lågnivåtjänster i nätverk och kommunikation i Windows och program som körs i Windows. Dessa program har ofta tillgång till viktiga områden i operativsystemet.

Använda Programutforskaren för att granska program som körs på datorn

Du kan använda Programutforskaren för att granska och hantera programmen du använder. Om du vill granska och hantera program och programvara som är gemensam för flera användare på datorn måste du dock ha administratörslösenord eller administratörsbehörighet.

  1. Öppna Windows Defender genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program och sedan på Windows Defender.

  2. Klicka på Verktyg och sedan på Programutforskaren.

  3. Välj typen av programvara som du vill övervaka i listan Kategori. Klicka på Visa för alla användare om du vill övervaka program som används av alla datoranvändare. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Så här fungerar informationen i Programutforskaren

Programutforskaren visar grundläggande information om program, t.ex. programnamn, utgivare och version. Beroende på vilken kategori du väljer kan även följande viktiga informationstyper visas.

Rubrik
Beskrivning

Automatisk start

Anger att programmet är registrerat för att startas automatiskt när Windows startar.

Startmetod

Platsen där programmet har registrerats för automatisk start när Windows startar, t.ex. i registret eller i mappen Start för alla användare.

Medföljer operativsystemet

Anger att programmet är installerat som en del i Windows.

Klassificering

Anger om programmet är analyserat med avseende på risker för personlig integritet och datorsäkerhet.

Digitalt signerad av

Anger om programmet är signerat och i så fall om det är angiven utgivare som har signerat det. Om detta inte är fallet rekommenderas du att inte lita på utgivarens information om programmet och att undersöka programmet närmare innan du fattar beslut om programmets tillförlitlighet.