Här är några svar på vanliga frågor om specialtecken och Teckenuppsättning.

Visa alla

Vad är ett specialtecken?

Ett specialtecken är ett tecken som inte finns på tangentbordet. Du kan infoga specialtecken med Teckenuppsättning eller genom att trycka en tangentkombination på tangentbordet.

Vad är Teckenuppsättning?

I Teckenuppsättning kan du se vilka tecken som finns tillgängliga för ett valt teckensnitt. Du kan kopiera enstaka tecken eller en teckengrupp till Urklipp och klistra in dem i alla typer av program som kan visa dem.

Hur öppnar jag Teckenuppsättning?

Öppna Teckensnitt genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Teckensnitt.

Hur infogar jag ett specialtecken i ett dokument?

 1. I Teckenuppsättning klickar du på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt du vill använda.

 2. Klicka på varje specialtecken du vill infoga i dokumentet.

 3. Klicka på Välj och sedan på Kopiera.

 4. Öppna dokumentet och klicka på den plats i dokumentet där du vill att specialtecknet ska visas.

 5. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

Tips!

 • I många program kan du dra specialtecken till dokumentet. Det gör du genom att klicka på tecknet du vill kopiera. När tecknet visas förstorat drar du det till det öppna dokumentet.

Vad är ett eget tecken?

Ett eget tecken är en unik bokstav eller logotyp som skapats med Teckenredigeraren.

Hur skapar jag ett eget tecken?

Hur du skapar egna tecken beskrivs på översiktssidan för Teckenredigeraren på Microsofts webbplats.

Hur infogar jag ett eget tecken i ett dokument?

 1. I Teckenuppsättning klickar du på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt du länkat dina egna tecken till.

 2. Klicka på varje eget tecken du vill infoga i dokumentet.

 3. Klicka på Välj och sedan på Kopiera.

 4. Öppna dokumentet och klicka på den plats i dokumentet där du vill att det egna tecknet ska visas.

 5. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

Obs!

 • Om du inte tar bort tidigare kopierade tecken i rutan Kopiera tecken kopieras de tillsammans med alla nya tecken du väljer.

 • Om ett eget tecken ser konstigt ut i dokumentet markerar du tecknet i dokumentet och ändrar teckensnittet till det som tecknet är länkat till i Teckenuppsättning.

Hur söker jag efter ett tecken efter namn?

 1. I Teckenuppsättning klickar du på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt du vill söka i.

 2. Markera kryssrutan Avancerat läge.

 3. Klicka på listan Teckenuppsättning och sedan på den teckenuppsättning du vill söka i.

  Om teckenuppsättningen inte är tillgänglig väljer du ett annat teckensnitt i listan Teckensnitt.

 4. Skriv hela eller en del av namnet på tecknet du söker efter i rutan Sök efter. Om du till exempel vill söka efter en grekisk bokstav skriver du Grekisk, och om du vill hitta alla typer av det kyrilliska tecknet Zhe skriver du Zhe.

 5. Klicka på Sök.

  De tecken som överensstämmer med sökningen visas.

 6. Påbörja en ny sökning genom att klicka på Återställ.

Tips!

 • Du kan visa namnet på ett tecken och dess hexadecimalkod genom att peka på det. När du klickar på tecknet visas den här informationen också i statusfältet längst ned i fönstret Teckenuppsättning och kan användas för att utföra ytterligare sökningar.

Hur söker jag efter ett tecken efter Unicode-kategori?

Unicode-kategorier används för att gruppera tecken som hör samman i ett teckensnitt. Unicode-kategorin Valuta grupperar till exempel alla valutasymboler i ett teckensnitt.

 1. I Teckenuppsättning klickar du på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt du vill söka i.

 2. Markera kryssrutan Avancerat läge.

 3. Klicka på listan Gruppera efter och sedan på Unicode-underintervall för att öppna rutan Gruppera efter.

 4. I rutan Gruppera efter klickar du på den kategori av tecken som du vill visa i listan Unicode-underintervall.

  När du klickar på en kategori visas tecknen som hör till kategorin i Teckenuppsättning.

 5. När du hittat tecknet du vill använda klickar du på Välj och sedan på Kopiera.

Hur söker jag efter ett tecken efter Unicode-värde?

 1. I Teckenuppsättning klickar du på listan Teckensnitt och sedan på det teckensnitt du vill söka i.

 2. Markera kryssrutan Avancerat läge.

 3. Klicka på listan Teckenuppsättning och sedan på Unicode.

 4. Klicka på listan Gruppera efter och sedan på Alla.

 5. Skriv det fyra tecken långa Unicode-värdet för tecknet du söker i rutan Gå till Unicode.

  Tecknet markeras automatiskt i rutan med tecken.

Tips!

 • I Teckenuppsättning visas alla tecken i ett visst teckensnitt efter sitt Unicode-värde. Om du känner till Unicode-värdet för tecknet du söker kan du bläddra bland tecknen i teckensnittet tills du hittar det.

Hur söker jag efter ett kinesiskt, japanskt eller koreanskt tecken efter hur det låter?

Du kan söka efter tecken efter hur de låter i följande teckenuppsättningar: Japansk (Kanji) efter Hiragana, Koreansk (hanja) efter Hangul, Kinesisk (förenklad) efter PinYin och Kinesisk (traditionell) efter Bopomofo. Teckenuppsättningarna måste vara installerade på datorn för att du ska kunna göra det. Mer information finns i avsnittet Lägg till inmatningsspråk.

 1. Markera kryssrutan Avancerat läge i Teckenuppsättning.

 2. Klicka på listan Gruppera efter och sedan på någon av följande teckengrupperingar för att öppna rutan Gruppera efter:

  • Japansk (Kanji) efter Hiragana

  • Koreansk (hanja) efter Hangul

  • Kinesisk (förenklad) efter PinYin

  • Kinesisk (traditionell) efter Bopomofo

 3. Klicka på det tecken som motsvarar ljudet du vill söka efter i rutan Gruppera efter.

  Tecken som inleds med det ljud du valde visas i Teckenuppsättning.