Systemkonfiguration är ett avancerat verktyg som du kan använda för att identifiera problem som kan förhindra Windows från att starta korrekt. Du kan starta Windows med vanliga tjänster och startprogram inaktiverade och sedan aktivera dem igen, en eller ett åt gången. Om ett problem inte finns kvar när en tjänst är inaktiverad men finns kvar när den är aktiverad, kan den tjänsten vara orsak till problemet.

Systemkonfiguration är till för att identifiera och isolera problem, inte som ett hanteringsprogram för startprogram. Om du vill ta bort eller inaktivera program eller tjänster som körs vid start läser du avsnittet Avinstallera eller ändra ett program.

I följande tabell beskrivs de flikar och alternativ som är tillgängliga under Systemkonfiguration:

Flik Beskrivning
Flik

Allmänt

Beskrivning

Visar val för konfigurationslägen vid start:

 • Normal start. Windows startas på vanligt sätt. Använd det här läget för att starta Windows när du är klar med de andra två lägena för att felsöka problemet.

 • Diagnostikstart. Windows startas med bara nödvändiga tjänster och drivrutiner. Det här läget kan hjälpa till att utesluta att det är nödvändiga Windows-filer som är problemet.

 • Selektiv start. Windows startas med nödvändiga tjänster och drivrutiner och andra tjänster och startprogram som du väljer.

Flik

Systemstart

Beskrivning

Visar konfigurationsalternativ för operativsystemet och avancerade felsökningsinställningar, bland annat:

 • Säker start: Minimal. Startar Windows grafiska användargränssnitt (Utforskaren) i felsäkert läge där bara nödvändiga systemtjänster körs. Nätverk är inaktiverat.

 • Säker start: Alternativt gränssnitt. Startar Windows grafiska användargränssnitt (Utforskaren) i felsäkert läge där bara nödvändiga systemtjänster körs. Nätverk och grafiskt användargränssnitt är inaktiverade.

 • Säker start: Active Directory-reparation. Startar Windows grafiska användargränssnitt i felsäkert läge där bara nödvändiga systemtjänster körs.

 • Säker start: Nätverk. Startar Windows grafiska användargränssnitt i felsäkert läge där bara nödvändiga systemtjänster körs. Nätverk är aktiverat.

 • Start utan grafiskt användargränssnitt. Visar inte Windows välkomstskärm vid start.

 • Startloggning. Lagrar all information från startprocessen i filen %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Enkel grafik. Startar Windows grafiska användargränssnitt i minimalt VGA-läge. Detta innebär att standard-VGA-drivrutiner läses in i stället för visningsdrivrutiner för datorns grafikkort.

 • Startinformation. Visar drivrutinnamn när drivrutiner läses in under startprocessen.

 • Göra alla startinställningar permanenta. Spårar inte ändringar som görs i Systemkonfiguration. Alternativ kan ändras senare med Systemkonfiguration men måste då ändras manuellt. När du väljer det här alternativet kan du inte återställa dina ändringar genom att välja Normal start på fliken Allmänt.

Flik

Tjänster

Beskrivning

Visar alla de tjänster startas när datorn startas, tillsammans med aktuella status för dem (igång eller stoppad). Använd fliken Tjänster för att aktivera eller inaktivera enskilda tjänster vid start för att felsöka vilka tjänster som kan vara orsak till startproblemen.

Markera Dölj alla Microsoft-tjänster om du bara vill visa program från tredje part i listan med tjänster. Avmarkera kryssrutan för en tjänst för att inaktivera den vid nästa start. Om du har valt Selektiv start på fliken Allmänt, måste du antingen välja Normal start på fliken allmänt eller markera kryssrutan för tjänsten för att starta den igen när datorn startas.

Varning

 • Att inaktivera tjänster som vanligen körs vid start kan medföra att vissa program inte fungerar och leda till instabilitet i systemet. Inaktivera inte tjänster i listan såvida du inte vet att de inte är viktiga för datorns drift. Om du markerar Inaktivera alla inaktiveras inte vissa Microsoft-tjänster som krävs för att operativsystemet ska starta.

Flik

Start

Beskrivning

Visar program som körs när datorn startar, tillsammans med namn på utgivare, sökväg till den körbara filen och plats för registernyckel eller genväg som gör att programmet körs.

Avmarkera kryssrutan för ett startobjekt för att inaktivera det vid nästa start. Om du har valt Selektiv start på fliken Allmänt, måste du antingen välja Normal start på fliken allmänt eller markera kryssrutan för startobjektet för att starta det igen när datorn startas.

Om du tror att ett program är skadat kan du titta i kolumnen Kommando för att granska sökvägen till den körbara filen.

Obs!

 • Om program som vanligen körs vid start inaktiveras kan det leda till att program med kopplingar till dem startar långsammare eller inte körs som väntat.

Flik

Verktyg

Beskrivning

Innehåller en lättillgänglig lista med diagnosverktyg och andra avancerade verktyg som du kan använda.

Visa alla

Så här startar du Windows i läget Diagnostikstart

 1. Öppna Systemkonfiguration genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Systemkonfiguration. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Diagnostikstart på fliken Allmänt, därefter på OK och sedan på Starta om.

  Om problemet finns kvar kan nödvändiga filer och drivrutiner i Windows vara skadade. Mer information hittar du om du gör en sökning i Windows Hjälp och support efter "Startreparation".

  Om problemet inte är kvar använder du läget Selektiv start för att försöka hitta problemet genom att aktivera och inaktivera enskilda tjänster och startprogram.

Så här startar du Windows i läget Selektiv start

 1. Öppna Systemkonfiguration genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll, Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Systemkonfiguration. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt. Avmarkera sedan kryssrutorna Läs in systemtjänster och Läs in Autostart-objekt.

 3. Markera kryssrutan Läs in systemtjänster, klicka sedan på OK och sedan på Starta om.

 4. Om problemet är kvar när du har startat om datorn gör du en eller båda (vid behov) av följande åtgärder:

  Identifiera den systemtjänst som orsakar problemet

  1. Klicka först på fliken Tjänster, sedan på Inaktivera alla, markera kryssrutan för den första tjänsten i listan och starta sedan om datorn. Om problemet inte händer igen vet du att den första tjänsten inte är orsak till problemet.

  2. Låt den första tjänsten vara markerad, markera kryssrutan för den andra tjänsten och starta sedan om datorn.

  3. Upprepa processen tills du har återskapat problemet. Om du inte kan återskapa problemet kan du utgå från att det inte är systemtjänster som orsakar problemet. Utför följande åtgärd:

  Identifiera det startobjekt som orsakar problemet

  1. Klicka på fliken Allmänt och markera sedan kryssrutan Läs in Autostart-objekt.

  2. Klicka först på fliken Autostart, sedan på Inaktivera alla, markera kryssrutan för det första Autostart-objektet i listan och starta sedan om datorn. Om problemet inte händer igen vet du att det första Autostart-objektet inte är orsak till problemet.

  3. Låt det första Autostart-objektet vara markerat, markera kryssrutan för det andra Autostart-objektet och starta sedan om datorn. Upprepa processen tills du har återskapat problemet.

Mer information finns på Microsofts webbplats för IT-personal.