WordPad är en enkel ordbehandlare som ingår i Windows. En ordbehandlare är ett program som används för att skapa, redigera, visa och skriva ut textdokument. Med WordPad kan du skriva brev, rapporter och andra enklare dokument. Du kan också ändra textens utseende, enkelt flytta meningar och stycken samt kopiera och klistra in text inom samma dokument och mellan olika dokument.

WordPad-fönstret

Du öppnar WordPad genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-menyn, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan klicka på WordPad.
Bild på WordPad-fönstret
WordPad-fönstret

WordPad-fönstret innehåller fyra huvudområden:

Verktygsfältet. I verktygsfältet hittar du knappar för att utföra grundläggande kommandon, t.ex. spara och skriva ut. Håll muspekaren över en knapp om du vill veta vilket kommando knappen utför. En ruta visas med en verktygsbeskrivning av knappen.

Verktygsfältet Formatera. I verktygsfältet Formatera hittar du knappar för att formatera texten i ett dokument. Du kan t.ex. välja teckensnitt, färg och justering för en text.

Linjalen. Använd linjalen när du vill kontrollera textens layout och hur den är placerad i dokumentet.

Dokumentområdet. Det är här du arbetar med dokumentet och ändrar och formaterar texten.

Skriva in text

När du är redo att börja skriver du in text i dokumentområdet i WordPad. En blinkande lodrät linje kallad markören Bild på markören visar var nästa tecken du skriver in hamnar. Du kan flytta markören i texten genom att klicka på den plats där du vill placera den.

Till skillnad från en vanlig skrivmaskin behöver du inte trycka på RETUR för att börja på en ny rad, när du skriver i WordPad. Radbrytningar infogas automatiskt i WordPad och en ny rad påbörjas så snart du nått slutet på en rad. Tryck på RETUR när du vill börja på ett nytt stycke.

Markera text

Du måste markera en text i dokumentet om du vill göra något med den, t.ex. kopiera eller formatera den. Du markerar texten genom att placera muspekaren omedelbart till vänster om området du vill markera. När du har placerat muspekaren på rätt plats klickar du med vänster musknapp och håller den nedtryckt, samtidigt som du drar pekaren över texten du vill markera. Den aktuella texten markeras. När du har markerat texten släpper du musknappen.

Bild på markerad text i WordPad
Markera text i WordPad

Kopiera och flytta text

Om du har en text i en del av dokumentet som du vill visa på en annan plats i dokumentet, finns det två sätt att göra det utan att behöva skriva in texten på nytt: Du kan kopiera och klistra in texten någon annanstans, eller flytta texten till önskad plats.

När du kopierar text placeras den i Urklipp. Du kan sedan klistra in den någon annanstans. Den ursprungliga texten påverkas inte.

När du flyttar en text till en annan plats behålls inte den ursprungliga texten. Det här är användbart när du vill ordna om meningar och stycken i ett dokument.

Kopiera och klistra in text på en annan plats

 1. Markera texten du vill kopiera.

 2. Klicka på KopieraRedigera-menyn.

 3. Flytta markören till den plats i dokumentet där du vill infoga den kopierade texten.

 4. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.

Tips!

 • Du kan enkelt kopiera markerad text genom att trycka på CTRL+C på tangentbordet. Klistra in texten genom att trycka på CTRL+V.

Flytta text till en annan plats

 1. Markera texten du vill flytta.

 2. Peka på den markerade texten och klicka sedan med vänster musknapp och håll den nedtryckt.

 3. Dra den markerade texten till önskad plats i dokumentet.

Infoga och ta bort text

Med WordPad är det enkelt att infoga och ta bort text. Du infogar text genom att klick på den plats där du vill infoga texten och sedan börja skriva. Du tar bort text genom att markera texten och sedan trycka på DEL på tangentbordet.

Tips!

 • Om du gör fel när du redigerar texten i dokumentet kan du ångra åtgärden. Tryck på CTRL+Z på tangentbordet för att ångra den senaste åtgärden.

Formatera dokumentet

Formatering avser både hur texten i dokumentet ser ut och hur den ordnas. I WordPad kan du enkelt ändra formateringen i ett dokument. Du kan t.ex. välja bland många olika teckensnitt och teckenstorlekar, och du kan ge texten i stort sett vilken färg som helst. Du kan också enkelt ändra justeringen i dokumentet.

Ändra teckensnitt, stil och teckenstorlek

 1. Markera texten du vill formatera.

 2. Klicka på TeckensnittFormat-menyn.

 3. Ange eller markera teckensnittet du vill använda i rutan Teckensnitt.

 4. Ange eller markera stilen du vill använda i rutan Stil.

 5. Ange eller markera storleken du vill använda i rutan Storlek.

Tips!

 • Du kan också ändra teckensnitt, stil och teckenstorlek med kommandon i verktygsfältet Formatera.

Ändra färg

 1. Markera texten vars färg du vill ändra.

 2. Klicka på TeckensnittFormat-menyn.

 3. Klicka på önskad färg under Färg.

Här är en bild av ett dokument där olika teckensnitt och färger används:

Bild på textformatering i WordPad
Textformatering i WordPad

Ändra justering

Du kan justera texten i dokumentet (eller ett stycke i dokument) till vänster, till höger eller centrerat.

 1. Markera stycket du vill justera.

 2. Klicka på StyckeFormat-menyn.

 3. Klicka på önskad justering i dialogrutan Justering.

Den här bilden visar hur stycken ser ut med olika justering:

Bild på textjustering i WordPad
Textjustering i WordPad

Spara dokumentet

Du bör spara ditt dokument regelbundet när du arbetar med det så att inte arbetet går förlorat om datorn oväntat slutar att fungera. När du sparar dokumentet kan du även återgå till det och arbeta med det vid ett senare tillfälle.

Spara dokumentet

 • Välj SparaArkiv-menyn.

  Om du inte redan har sparat dokumentet blir du ombedd att ge dokumentet ett namn och att ange var du vill spara det:

  1. Ange var du vill spara dokumentet i rutan Spara i.

  2. Ange ett namn på dokumentet i rutan Filnamn.

  3. Klicka på Spara.

Skriva ut dokumentet

Klicka på Skriv utArkiv-menyn. Använd rutorna Sidintervall och Antal kopior i dialogrutan Skriv ut för att ange vilka sidor och hur många kopior som ska skrivas ut. Klicka på Nästa när du är klar.

Mer information om hur du skriver ut finns i avsnittet Komma igång med utskrifter.