Videofilter i Windows Movie Maker: vanliga frågor

Här följer svar på några vanliga frågor om videofilter.

Visa alla

Vad är videofilter och hur fungerar de i Windows Movie Maker?

Video- och ljudfilter är programvara som installeras på datorn för att videofiler ska visas och spelas upp korrekt. I Windows Movie Maker används de när du importerar video och ljud, förhandsgranskar projektet på din storyboard/tidslinje och publicerar en film.

Hur installeras andra videofilter på datorn?

När vissa video- och ljudprogram installeras på datorn kan även filter installeras. Filter kan installeras när program för digitala mediespelare, DVD-spelare, DVD-brännare, video- och ljudredigering samt program för installation av video- och ljud-codec installeras.

Hur vet jag om något i Windows Movie Maker beror på videofilter?

Tyvärr är inte alla video- och ljudfilter som installeras med andra program kompatibla med Windows Movie Maker. Detta kan orsaka problem när du importerar video och ljud, förhandsgranskar video och ljud på din storyboard/tidslinje eller publicerar en film.

Symptomen på problem med video- och ljudfilter varierar i Windows Movie Maker. Möjliga problem med videofilter kan vara:

 • Video visas upp och ned eller förvrängd när du förhandsgranskar den från din storyboard/tidslinje.

 • Video visas som svart utan ljud.

 • Ljudet spelas upp snabbt och förvrängt.

 • Problem när du lägger till övergångar, effekter eller text.

Det här är bara några exempel på symptom.

Vad kan jag göra om jag har problem med videofilter i Windows Movie Maker?

Om du har problem som kan bero på att video- och ljudfilter inte installerats i Windows Movie Maker kan du prova att inaktivera videofilter i Windows Movie Maker. När video- och ljudfilter inaktiveras påverkar det bara hur de används (eller inte används, som i det här fallet) i Windows Movie Maker, så de kan fortfarande användas i andra video- och ljudprogram. Om du vill inaktivera eller aktivera filter för att återställa standardlistan med filter gör du följande:

 1. Välj AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Kompatibilitet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill inaktivera ett videofilter avmarkerar du kryssrutan bredvid filtrets namn.

  • Om du vill aktivera ett videofilter markerar du kryssrutan bredvid filtrets namn.

  • Om du vill återställa standardlistan klickar du på Återställ alla standardvärden.

   När du återställer standardvärdena återställs filterlistan och -inställningarna till senast kända rätta inställning.