Vanliga frågor och svar om inställningar för videoimport

Här följer svar på några vanliga frågor om inställningar vid import av videoklipp i guiden Importera video.

Visa alla

Vad är ett videoformat?

Vilket videoformat du väljer avgör vilken typ av videofil som skapas. Du kan alltså bestämma vilken filtyp du vill skapa när du importerar innehållet från ett digitalt videoband till din dator med hjälp av guiden Importera video.

Vilka videoformat kan jag välja mellan?

Du kan importera videoklipp från ett videoband som en WMV-fil (Windows Media Video) eller som en fil med det standardformat som används i den digitala videokameran, t.ex. AVI (Audio Video Interleaved). Du kan också välja att skapa en WMV-fil för varje klipp på videobandet. Om videobandet exempelvis innehåller åtta klipp kan du med hjälp av guiden Importera video skapa åtta olika WMV-filer.

Vad bör jag tänka på när jag väljer videoformat?

Listan nedan innehåller exempel på saker som du bör tänka på när du väljer videoformat.

  • Vilket videoredigeringsprogram tänker du använda för att redigera de importerade videoklippen?. Välj ett videoformat som videoredigeringsprogrammet har stöd för. Om videoredigeringsprogrammet t.ex. stöder redigering av AVI-videofiler eller MPEG-2-filer, välj AVI (Audio Video Interleaved) en fil. Om du planerar att använda ett redigeringsprogram där du kan redigera WMV-filer och vill använda enskilda klipp i den redigerade videon, väljer du Windows Media Video (en fil per scen).

  • Planerar du att kopiera tillbaka resultatet på ett videoband?. Om du avser att senare spela in din slutgiltigt redigerade film tillbaka till band, välj AVI (Audio Video Interleaved) en fil.

  • Tillgängligt hårddiskutrymme. Om du vill importera flera videoklipp och ljudklipp till datorn bör du kontrollera hur mycket hårddiskutrymme som är tillgängligt. Om du exempelvis väljer att importera videon som en AVI-fil, kommer en timmes video att uppta 13 GB på hårddisken, medan en video av samma längd som importeras och sparas som en WMV-fil endast upptar cirka 1 GB av hårddisken.

  • Bredd-höjd-förhållandet i originalet på videobandet. Beroende på den digitala videokameran och kamerans inställningar när du spelade in originalbandet kan videon ha spelats in med höjd/breddförhållandet 16:9 (widescreen) eller 4:3 (standard). Välj ett videoformat och ett höjd/breddförhållande i guiden Importera video som är identiskt med det som använd på det inspelade bandet.

  • Datorns systemresurser. Om datorn har begränsade systemresurser, exempelvis en långsam processor, litet RAM-minne eller en hårddisk med endast lite ledigt diskutrymme, bör du importera videoklippen som WMV-filer snarare än AVI-filer. Det kan nämligen förhindra problem som kan uppstå vid importen, t.ex. att vissa bildrutor utelämnas.

  • Utelämna bildrutor. Om du avser tillåta att ramar släpps under importen, välj AVI (Audio Video Interleaved) en fil. Om du vill undvika detta bör du importera videoinnehållet som en WMV-fil.

Vad avgör hur många filer som skapas när jag importerar en video?

När du väljer att importera videoklipp som flera WMV-filer kontrollerar funktionen Importera video var i videon scenskiften inträffar och skapar separata WMV-filer för varje klipp. När du väljer att importera ett videoband som en enda WMV- eller AVI-fil, importeras och sparas den video som du importerar från den digitala videokameran som en enda videofil på datorn. Det kan dock hända att mer än en videofil skapas och det kan bero på någon av följande orsaker:

  • Olika videoformat används på bandet. Om bandets innehåll började spelas in i ett videoformat och formatet sedan ändrades, skapas en ny videofil varje gång videoformatet på den inspelade videon ändras. Om en del av videon exempelvis spelades in i NTSC-format och en annan i PAL-format kommer en ny videofil att skapas när den inspelade videon växlar format från NTSC till PAL.

  • Olika höjd/breddförhållanden används på bandet. Om bandets innehåll började spelas in i ett höjd/breddförhållande och detta sedan ändrades, skapas en ny videofil varje gång höjd/breddförhållandet på den inspelade videon ändras. Om en del av videon exempelvis spelades in med höjd/breddförhållandet 16:9 (widescreen) och en annan del med 4:3 (standard), kommer en ny videofil att skapas när den inspelade videon växlar från 16:9 till 4:3.