Visa eller hantera certifikat

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna utföra de här stegen.

Du kan använda Certifikathanterare när du vill visa information om dina certifikat, ändra dem, ta bort dem eller begära nya.

  • Öppna Certifikathanteraren genom att klicka på StartBild på Start-knappen, skriva certmgr.msc i rutan Sök och sedan trycka på RETUR. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Tips om hur du arbetar effektivt i Certifikathanterare

  • Certifikat sparas i mapparna under Certifikat - aktuell användare. Du måste kanske söka igenom mapparna när du letar efter ett specifikt certifikat.

  • När du öppnar en certifikatmapp visas certifikaten, tillsammans med information om dem, i höger ruta. I kolumnen Avsedda syften kan du se vad varje certifikat används till.

  • Du kan begära ett nytt certifikat med samma nyckel eller en annan nyckel och du kan även exportera eller importera ett certifikat. När du vill göra något av detta klickar du på certifikatet, väljer Alla aktiviteterÅtgärd-menyn och klickar sedan på kommandot för det du vill göra.