Visa detaljerna i en problemrapport

Problemrapporter hjälper Windows att identifiera problem och meddela när det finns lösningar. Om det inte finns någon lösning kan detaljerna i en problemrapport hjälpa Microsoft att skapa en lösning.

Om ett problem inträffar och Windows frågar om du vill söka efter en lösning kan du visa detaljerna i problemrapporten innan du skickar den till Microsoft. Om du vill visa problemdetaljer innan du skickar en rapport klickar du på Visa problemdetaljer i dialogrutan där du tillfrågas om du vill söka efter en lösning till problemet

Du kan också visa rapportdetaljer i datorns problemhistorik. Så här gör du:

  1. Öppna Problemrapporter och -lösningar genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, System och underhåll och sedan på Problemrapporter och -lösningar.

  2. Klicka på Visa problemhistorik i det vänstra fönstret.

  3. Dubbelklicka på problemet som du vill visa.

Tips!

  • Högerklicka på ett problem för att se fler alternativ för att arbeta med det.