Visa egenskaperna för en fil

Egenskaper är beskrivande uppgifter som gör det lättare att söka efter och ordna filer. Egenskaperna ingår inte i själva filinnehållet. De ger snarare information om filen. Filerna kan innehålla egenskaper som Senast ändrad, Författare och Klassificering, samt taggar som är anpassade egenskaper med valfri text.

Visa alla

Visa de vanligaste egenskaperna

Du kan visa de vanligaste egenskaperna för en fil i informationsfönstret.

 1. Öppna mappen som innehåller filen vars egenskaper du vill visa.

 2. När du klickar på filen visas egenskaperna i informationsfönstret längst ned i mappfönstret.

  Bild på taggar i informationsfönstret
  Exempel på taggar i informationsfönstret

Visa alla egenskaper

I informationsfönstret kan du visa vissa av en fils egenskaper, men inte alla egenskaperna. Gör så här om du vill visa samtliga egenskaper associerade till en fil:

 1. Öppna mappen som innehåller filen vars egenskaper du vill visa.

 2. Högerklicka på filen vars egenskaper du vill visa och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Visa filens alla egenskaper genom att klicka på fliken Information.

Ta bort egenskaper från en fil

Om du planerar att dela en fil med en annan användare kanske du vill ta bort vissa eller alla av filens egenskaper, i synnerhet om de innehåller personlig information. Egenskapen Författare kan till exempel avslöja namn på personer som bidragit till filen och i taggar kan det finnas ord eller fraser som andra inte bör se.

 1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Klicka på fliken Information i dialogrutan Egenskaper.

 3. Klicka på Ta bort egenskaper och personlig information.

 4. Klicka på Skapa en kopia med alla egenskaper borttagna i dialogrutan Ta bort egenskaper och klicka sedan på OK. På så sätt sparar du en ursprunglig version av filen med alla egenskaper kvar och får en kopia där egenskaperna har tagits bort som är lämplig att dela.
  – eller –
  Klicka på Ta bort följande egenskaper från filen i dialogrutan Ta bort egenskaper, välj egenskaperna som ska tas bort och klicka sedan på OK.

Obs!

 • Om du har lagt till egenskaper med hjälp av ett annat program Windows bör du ta bort egenskaperna med det programmet. Du kan använda dialogrutan Ta bort egenskaper för att ta bort egenskaper som lagts till med hjälp av Windows, men du kan kanske inte ta bort alla egenskaper som lagts till av vissa program.