Windows innehåller flera program och inställningar som kan göra att det blir enklare och mer bekvämt att använda datorn. Du kan lägga till fler handikapphjälpmedelsprodukter på datorn om du behöver fler hjälpmedelsfunktioner. Mer information om hjälpmedel och handikapphjälpmedelsprodukter hittar du på webbplatsen Microsoft Accessibility (webbplatsen kan vara på engelska).

Hjälpmedelscenter är en central plats där du konfigurerar de hjälpmedelsinställningar och program som är tillgängliga i Windows. I Hjälpmedelscenter konfigurerar du enkelt de hjälpmedelsinställningar och program som ingår i Windows. Här hittar du också en länk till ett frågeformulär som Windows kan använda för att föreslå inställningar som du kan ha nytta av.

  • Öppna Hjälpmedelscenter genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Hjälpmedel och Hjälpmedelscenter.

Använda datorn utan bildskärm

I Windows ingår Skärmläsaren som kan läsa upp texten som visas på skärmen. Windows har också inställningar för ljudbeskrivningar för filmer och för att kontrollera hur dialogrutor visas. Mer information finns i Använda datorn utan bildskärm.

Dessutom är många andra program och maskinvaror kompatibla med Windows för synskadade användare, t.ex. skärmläsare, Braille-utdataenheter och andra användbara produkter. Mer information hittar du på webbplatsen Microsoft Accessibility (webbplatsen kan vara på engelska).

Gör information på skärmen lättare att se

Det finns många inställningar som gör det lättare att förstå informationen på skärmen. Till exempel kan skärmen förstoras, skärmfärgerna kan ändras så att det är lättare att se och läsa på skärmen och onödiga animeringar och bakgrundsbilder kan tas bort. Mer information finns i Gör information på skärmen lättare att se.

Använda datorn utan mus eller tangentbord

Windows innehåller ett skärmtangentbord som du kan använda när du skriver. Du kan också använda taligenkänning för att kontrollera datorn med hjälp av röstkommandon och diktera text i program. Mer information finns i Använda datorn utan mus eller tangentbord.

Gör musen mer lättanvänd

Du kan ändra muspekarens storlek och färg och kontrollera musen med tangentbordet. Mer information finns i Gör musen mer lättanvänd.

Gör tangentbordet mer lättanvänt

Du kan ändra hur Windows svarar på indata från musen och tangentbordet så att det blir enklare att trycka ned tangentkombinationer och att skriva, samtidigt som oavsiktliga tangentnedtryckningar ignoreras. Mer information finns i Gör tangentbordet mer lättanvänt.

Använda text och visuella alternativ till ljud

I Windows kan du ersätta två typer av ljudinformation med visuella motsvarigheter. Du kan ersätta systemljud med visuella varningar och du kan visa förklaringstexter för dialoger i multimedieprogram. Mer information finns i Använda text och visuella alternativ till ljud.

Göra det lättare att fokusera på att läsa och skriva

Det finns många inställningar som kan göra det lättare att fokusera på att läsa och skriva. Du kan låta Skärmläsaren läsa upp information på skärmen, justera hur tangentbordet hanterar vissa tangentnedtryckningar och kontrollera om vissa visuella element visas. Mer information finns i Göra det lättare att fokusera på att läsa och skriva.