Vad är standarddiskar och dynamiska diskar?

Standarddiskar ochdynamiska diskar är två typer av hårddiskkonfigurationer i Windows. De flesta persondatorer har konfigurerats som standarddiskar, som är lättast att hantera. Avancerade användare och IT-experter kan använda dynamiska diskar, vilka använder flera hårddiskar tillsammans med en dator för att hantera data, oftast för att öka prestandan och tillförlitligheten.

Obs!

  • Endast utgåvorna Windows Vista Enterprise och Windows Vista Ultimate Edition stöder dynamiska diskar.

Standarddiskar använder sig av primära partitioner, utökade partitioner och logiska enheter för att organisera data. En formaterad partition kallas även för en volym (termerna volym och partition betyder ofta samma sak). I denna version av Windows kan en standarddisk kan ha antingen fyra primära partitioner eller tre primära partitioner och en utökad partition. Den utökade partitionen kan innehålla flera logiska enheter (upp till 128 logiska enheter stöds). Partitionerna på en standarddisk kan inte dela data med andra partitioner. Varje partition på en standarddisk är en separat enhet på disken.

Dynamiska diskar kan innehålla ett stort antal dynamiska volymer (ungefär 2 000) som fungerar som primära partitioner som används på standarddiskar. I vissa utgåvor av Windows kan du kombinera separata hårddiskar till en enda dynamisk volym (kallas disklänkning), dela data mellan flera hårddiskar (kallas striping) för ökad prestanda eller duplicera data mellan flera hårddiskar (kallas spegling) för ökad tillförlitlighet.

Windows Vista Ultimate och Windows Vista Enterprise Edition stöder disklänkning och striping av dynamiska diskar, men inte spegling. (Windows Server 2008 stöder spegling.) Mer information för avancerade användare finns på webbplatsen Windows Vista Springboard Resource Guide.