Vad är partitioner och logiska enheter?

En partition, kallas även för en volym, är ett område på hårddisken som kan formateras med ett filsystem och som identifieras med en bokstav i alfabetet. Till exempel är enheten C på de flesta Windows-datorer en partition.

När du använder Diskhantering, en Microsoft Management Console (MMC)snapin-modul, i den här versionen av Windows för att skapa partitioner på en standarddisk, är de första tre partitioner som skapas primära partitioner. Dessa kan användas för att starta ett operativsystem. Om du vill skapa fler än tre partitioner blir resten av partitionerna utökade partitioner.

En utökad partition är ett sätt att komma runt begränsningen av antalet primära partitioner på en standarddisk. En utökad partition är en behållare som kan innehålla en eller flera logiska enheter. Logiska enheter fungerar som primära partitioner men de kan inte användas för att starta ett operativsystem.

En hårddisk måste partitioneras och formateras innan du kan lagra data på den. I många datorer är hårddisken partitionerad som en enda partition som upptar hela hårddisken. Du behöver inte partitionera en hårddisk med flera mindre partitioner, men det kan vara användbart när du ordnar data på hårddisken. Vissa föredrar att ha olika partitioner för filerna till operativsystemet Windows, och för program och personliga data.