Vad är skrivarbehörigheter?

Med skrivarbehörigheter avgörs vilka skrivaregenskaper du får hantera, t.ex. att byta namn på eller dela ut en skrivare, att tillåta eller ta bort åtkomst till skrivaren och att bestämma vem som ska kunna hantera dokument eller egenskaper för skrivaren. Skrivarbehörigheter hanteras normalt av den person som installerade skrivaren eller, om skrivaren är ansluten till ett företagsnätverk, av en systemadministratör.

Behörigheter kan tilldelas varje person som använder skrivaren eller en grupp användare som har samma typ av användarkonto. Medlemmar i gruppen Administratörer på datorn har t.ex. som standard behörighet att hantera skrivare.

I Windows finns fyra typer av skrivarbehörigheter:

  • Utskrift. Som standard kan varje användare skriva ut och avbryta, pausa eller starta om dokument eller filer de har skickat till en skrivare.

  • Hantera dokument. Om du har den här behörigheten kan du hantera alla utskriftsjobb som väntar i utskriftskön, inklusive dokument eller filer som skrivs ut av andra användare. Mer information finns i Visa utskriftskön.

  • Hantera skrivare. Med den här behörigheten kan du byta namn på, ta bort, dela ut och välja inställningar för skrivaren. Du kan också välja skrivarinställningar åt andra användare och hantera alla jobb för skrivaren. Medlemmar i gruppen Administratörer för en dator har som standard behörighet att hantera skrivare.

  • Specialbehörigheter. De här behörigheterna, vilka normalt bara används av systemadministratörer, kan vid behov användas för att ändra skrivarens ägare. Skrivarens Skapare ägare har alla skrivarbehörigheter och är som standard den person som installerar skrivaren.