Vad är serverautentiseringsalternativ?

I Anslutning till fjärrskrivbord verifierar serverautentisering att du ansluter till rätt fjärrdator eller server. Denna säkerhetsåtgärd bidrar till att hindra att du ansluter till en annan dator eller server än den du avsåg och därmed potentiellt exponerar konfidentiell information.

Styrkan hos den verifiering som krävs för att ansluta bestäms av systemets säkerhetsprincip vilken anges av systemadministratören. Om aktuell verifiering inte uppfyller de krav som ställs av minimiprincipen, har du tre tillgängliga alternativ för autentisering:

 • Anslut och varna mig inte

  Med detta alternativ ansluter Anslutning till fjärrskrivbord även om den inte kan verifiera fjärrdatorns identitet.

 • Varna mig

  Med detta alternativ får du en varning om Anslutning till fjärrskrivbord inte kan verifiera fjärrdatorns identitet så att du kan välja om du vill fortsätta med anslutningen eller inte.

 • Anslut inte

  Med detta alternativ kan du inte ansluta om Anslutning till fjärrskrivbord inte kan verifiera fjärrdatorns identitet.

Om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja frågar du systemadministratören eller fjärrdatorns ägare.

Fjärrdatorer som kör Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller tidigare operativsystem kan inte visa sin identitet för verifiering. Om du vet att fjärrdatorn kör ett av dessa tidigare operativsystem kan du undvika autentiseringsvarningar genom att välja Anslut och varna mig inte men du måste vara medveten om att detta alternativ är mindre säkert än de andra två.

Kommentar

 • Om du vill ändra alternativet för serverautentisering permanent kan du spara dina inställningar för den fjärrdatorn i en RDP-fil (en fil som innehåller alla inställningar för en anslutning till en viss fjärrdator). Detta gör du genom att markera den autentiseringsnivå du vill ha i Anslutning till fjärrskrivbord och sedan klicka på Spara eller Spara som på fliken Allmänt. Dubbelklicka på RDP-filen för att ansluta till samma fjärrdator i fortsättningen.

 • Om du ännu inte har installerat Windows Vista Service Pack 1 kommer istället följande alternativ att visas:

  • Anslut alltid, även om autentisering misslyckas

   Med detta alternativ ansluter Anslutning till fjärrskrivbord även om den inte kan verifiera fjärrdatorns identitet.

  • Varna mig om autentisering misslyckas

   Med detta alternativ får du en varning om Anslutning till fjärrskrivbord inte kan verifiera fjärrdatorns identitet så att du kan välja om du vill fortsätta med anslutningen eller inte.

  • Anslut inte om autentisering misslyckas

   Med detta alternativ kan du inte ansluta om Anslutning till fjärrskrivbord inte kan verifiera fjärrdatorns identitet.

   Mer information om hur du installerar Windows Vista Service Pack 1 (SP1) finns i Lär dig att installera Windows Vista Service Pack 1 (SP1).