När du skapar ett undantag eller öppnar en port i en brandvägg låter du ett visst program skicka information till eller från datorn via brandväggen. Att tillåta ett program att kommunicera via en brandvägg (eller att ta bort blockeringen) är som att öppna en liten dörr i brandväggen.

Varje gång du skapar ett undantag eller öppnar en port för ett program ska kunna kommunicera via en brandvägg försvagas skyddet för datorn något. Ju fler undantag eller öppna portar det finns i brandväggen, desto fler möjligheter finns det för hackare eller skadliga program att använda någon av öppningarna för att sprida en mask, få tillgång till dina filer eller använda din dator för att sprida skadliga program till andra.

I allmänhet är det säkrare att skapa ett programundantag än att öppna en port. Om du öppnar en port förblir den öppen tills du stänger den, oavsett om den används av något program eller inte. Om du skapar ett undantag är "dörren" bara öppen när det behövs för en viss kommunikation.

Du kan minska säkerhetsrisken genom att:

  • Bara skapa ett undantag eller öppna en port när det verkligen behövs och ta bort undantag och stänga portar som inte längre behövs.

  • Aldrig skapa ett undantag eller öppna en port för ett program som du inte känner igen.