Vad finns det för risker med att ansluta till ett dolt nätverk?

Ett dolt nätverk är ett trådlöst nätverk som konfigurerats att inte sända ut sitt namn (eller SSID [Service Set Identifier]). I vanliga fall sänder eller annonserar trådlösa nätverk sina namn och din datorer ”lyssnar” efter namnet på det nätverk som du vill ansluta till. Eftersom ett dolt nätverk inte sänder sitt namn kan din dator inte hitta det, vilket betyder att nätverket måste hitta din dator. För att det ska kunna hända måste din dator sända såväl namnet på datorn som nätverkets namn. Det i sin tur innebär att andra datorer som ”lyssnar” efter nätverk kommer att veta din dators namn och namnet på nätverket du är ansluten till, vilket ökar risken för att din dator attackeras. Anslut om möjligt alltid till trådlösa nätverk som är konfigurerade att sända sina namn och som har någon form av säkerhet.