Vad hände med Dr. Watson?

Dr. Watson, analysverktyget för systemfel eller "krascher", har i denna version av Windows ersatts med Problemrapporter och lösningar.

Problemrapporter och lösningar hjälper dig att söka efter lösningar på maskinvaru- och programvaruproblem som kan inträffa på datorn. Du kan ställa in att Windows automatiskt rapporterar problem och söker efter lösningar eller att Windows söker efter lösningar när helst ett problem inträffar. Beskrivningar av problem och lösningar sparas så att du kan visa dem när som helst.