Vad händer om enheten synkroniseras med ett annat bibliotek i Windows Media Player?

Om du ansluter en enhet till datorn och enheten redan synkroniseras med ett annat bibliotek i i Windows Media Player, kan du välja att synkronisera enheten antingen temporärt eller permanent med det aktuella biblioteket. Om du väljer att synkronisera temporärt kan vissa funktioner i Windows Media Player inte användas. Eventuella ändringar i t.ex. medieinformationen på enheten kopieras inte till filen i biblioteket. I bibliotek med en permanent synkroniseringskoppling med enheten går det inte att ta bort filer som har lagts till i den aktuella sessionen utan dessa måste tas bort manuellt.

Om du väljer att synkronisera permanent med aktuellt bibliotek finns alla befintliga filer på enheten kvar tills du tar bort dem manuellt. Ta bort filer manuellt på följande sätt:

  1. Starta Windows Media Player och anslut enheten till datorn.

  2. Om det behövs klickar du på fliken Synkronisera och sedan på enheten i navigeringsfönstret.

  3. Högerklicka på filen eller filerna som du vill ta bort från enheten och klicka sedan på Ta bort.