Vilken information skickas till Microsoft när jag rapporterar ett problem?

När ett maskinvaru- eller programvaruproblem inträffar på datorn samlar Windows in information som beskriver problemet. Detta kallas en problemrapport. Rapporten kan till exempel innehålla namnet på programmet som slutade fungera, datum och tid då problemet inträffade eller versionen av programmet där problemet inträffade.

När du skickar en problemrapport kan Windows meddela om det finns en lösning. Om det inte finns någon lösning kan du bli ombedd att ange ytterligare detaljer kring problemet, så att det blir enklare att hitta en lösning. Till de ytterligare detaljerna kan höra filer eller delar av filer som bidrar till att identifiera problemet eller förklara hur det har påverkat datorn. Windows samlar inte avsiktligt in någon personlig information och du kan visa ytterligare detaljer i en problemrapport innan du skickar den till Microsoft. Se Visa detaljerna i en problemrapport.