Vad är ett lösenord?

Ett lösenord är en teckensträng som en person använder för att logga in på en dator och komma åt filer, program och andra resurser. Lösenord förhindrar att personer kommer åt datorn utan att nödvändig behörighet. I Windows kan ett lösenord bestå av bokstäver, siffror och symboler. Windows-lösenord är också skiftlägeskänsliga.

Du skyddar enkelt informationen på datorn genom att inte tala om ditt lösenord för någon, eller skriva ner det där någon annan kan hitta det.