Vad är en proxyserver?

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

En proxyserver är en dator som fungerar som en brygga mellan en webbläsare (t.ex. Internet Explorer) och Internet. Proxyservrar sparar en kopia av ofta använda webbsidor vilket kan förbättra webbprestandan. När en webbläsare begär en webbsida som finns sparad i proxyserverns samling (dess cache-minne) levereras den av proxyservern, vilket går snabbare än att gå via Internet. Proxyservrar kan även förbättra säkerheten genom att filtrera bort visst webbinnehåll och skadliga program.

Proxyservrar används oftast i nätverk som tillhör organisationer och företag. Privatpersoner som ansluter till Internet hemifrån använder vanligen ingen proxyserver.