Vad är en signerad drivrutin?

En signerad drivrutin är en enhetsdrivrutin som innehåller en digital signatur. En digital signatur är ett elektroniskt säkerhetsmärke som anger programutgivaren samt om någon har ändrat det ursprungliga innehållet i drivrutinspaketet. Om en drivrutin har signerats av en utgivare som har verifierat identiteten med en certifikatutfärdare kan du vara säker på att drivrutinen verkligen kommer från utgivaren och att den inte har ändrats av någon.

I Windows visas något av följande meddelanden om en drivrutin inte är signerad, har signerats av en utgivare som inte har verifierat identiteten med en certifikatutfärdare eller har ändrats sedan den gavs ut:

Visa alla

Windows kan inte att verifiera utgivaren för drivrutinen

Drivrutinen har ingen digital signatur eller så har den signerats med en digital signatur som inte har verifierats av en certifikatutfärdare. Installera bara drivrutinen om du har fått den från en skiva från den ursprungliga tillverkaren eller från systemadministratören

Drivrutinerna har ändrats

Drivrutinerna har ändrats efter det att de har signerats digitalt av en verifierad utgivare. Paketet kan innehålla skadlig programvara som kan skada datorn eller stjäla information. I sällsynta fall kan legitima utgivare ändra drivrutiner efter det att de har signerats digitalt. Installera bara ändrade drivrutiner om de finns på en skiva från den ursprungliga tillverkaren.

Windows kan inte att installera drivrutinen

Drivrutiner som inte har en giltig signatur eller som har ändrats efter det att de har signerats kan inte installeras i x64-baserade versioner av Windows. Följaktligen visas bara det här meddelandet om du använder en x64-baserad version av Windows.

Om något av de här meddelandena visas när du försöker installera drivrutiner kan du gå till tillverkarens supportwebbplats och hämta digitalt signerade drivrutiner för enheten.