Vad är ett administratörskonto?

Ett administratörskonto är ett användarkonto som gör det möjligt att ändra inställningar som påverkar andra datoranvändare. Administratörer kan ändra säkerhetsinställningar, installera programvara och maskinvara och komma åt alla filer på datorn. Administratörer kan också ändra andra användarkonton.

När du konfigurerar Windows måste du skapa ett användarkonto. Detta konto är ett administratörskonto som gör det möjligt att konfigurera datorn och installera program som du vill använda. När du har konfigurerat datorn rekommenderar vi att du använder ett standardkonto för ditt dagliga datorarbete. Det är säkrare att använda ett standardanvändarkonto i stället för ett administratörskonto.