Vad innebär medieinformation i Windows Media Player och varför är den viktig?

Medieinformation (kallas ibland "metadata") är en allmän term som används för att beskriva innehållet i en digital mediefil. För musikfiler finns bland annat dessa vanliga typer av medieinformation:

  • Titel (namnet på sången)

  • Album (namnet på albumet sången finns på)

  • Albumartist (namnet på albumets huvudartist)

  • Medverkande artist (namnen på artisterna som sjunger)

  • Genre (typ av musik)

  • Klassificering (det antal stjärnor sången fått av dig eller en dataleverantör)

Var och en av ovanstående objekt är ett medieinformationsattribut (kallas ibland en "tagg"). Andra typer av digitala mediefiler, till exempel videofilmer, inspelade TV-program eller bilder, kan ha andra attribut som är relevanta för deras innehållstyp. En inspelad TV-fil kan till exempel ha attributen "Skådespelare" och "Serie" och en bildfil kan ha attributen "Händelse" och "Datum taget."

När en digital mediefil skapas i ett program eller en enhet läggs medieinformation normalt in i filen. När du till exempel rippar en CD-skiva hämtas medieinformation om albumet från Internet och informationen läggs in i WMA- eller MP3-filerna som skapas på datorn. Om du vill kan du lägga in och redigera medieinformation manuellt i mediespelaren för objekt i biblioteket.

Det är viktigt att filerna innehåller komplett och korrekt medieinformation för att du ska få ut mesta möjliga av mediespelaren. Informationen behövs för att du ska kunna organisera, sortera och hitta objekt i biblioteket. Mer information om hur du lägger till eller redigerar medieinformation finns i avsnittet Lägga till eller redigera medieinformation.