Nätverksidentifiering är en nätverksinställning som avgör om din dator kan se (hitta) andra datorer och enheter i nätverket och om andra datorer i nätverket kan se din dator.

Det finns tre lägen för nätverksidentifiering:

  • Det här läget tillåter din dator att se andra nätverksdatorer och enheter, och ger samtidigt andra personer som arbetar på andra datorer i nätverket möjlighet att se din dator. Det gör det enklare att dela filer och skrivare.

  • Av

    Det här läget hindrar din dator från att se andra nätverksdatorer och enheter, och hindrar samtidigt andra personer som arbetar på andra datorer i nätverket från att se din dator.

  • Anpassad

    Detta är ett blandat läge där vissa inställningar som är relaterade till nätverksidentifiering är aktiverade, men inte alla. Till exempel kan nätverksidentifiering vara aktiverat, men du själv eller din systemadministratör kan ha inaktiverat ett brandväggsundantag som påverkar nätverksidentifieringen.

Bild på avsnittet Delning och identifiering i Nätverks- och delningscenter
Avsnittet Delning och identifiering i Nätverks- och delningscenter

Nätverksplatser

När du ansluter till ett nätverk måste du välja en nätverksplats. Beroende på vilken nätverksplats du väljer, tilldelar Windows nätverket ett upptäcktsläge och öppnar motsvarande portar i Windows Brandvägg för det läget. Mer information om nätverksplatser finns i avsnittet Välja en nätverksplats.