Vad är nätfiske?

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

Nätfiske är ett sätt att lura datoranvändare att avslöja personlig och/eller privatekonomisk information via bedrägliga e‑postmeddelanden eller webbplatser. Ett vanligt nätfiskebedrägeri kan börja med ett e‑postmeddelande som ser ut som ett officiellt meddelande från en betrodd källa, t.ex. en bank, ett kreditkortsföretag eller en känd onlinebutik. I e‑postmeddelandet hänvisas mottagarna till en falsk webbsida där de ombeds uppge personlig information, t.ex. kontonummer eller lösenord. Informationen används sedan för att stjäla din identitet.

Internet Explorer kan bidra till ditt skydd mot nätfiskebedrägerier. I Internet Explorer 8 kan du aktivera SmartScreen-filtret. Mer information finns i Smartscreen-filtret: vanliga frågor. I Internet Explorer 7 kan du aktivera Nätfiskefiltret. Mer information finns i Nätfiskefilter: vanliga frågor.