Systeminformation (kallas också msinfo32.exe) visar uppgifter om datorns maskinvarukonfiguration, datorkomponenter och programvara, inklusive drivrutiner.

Öppna Systeminformation genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och Systeminformation.

I Systeminformation visas kategorier i det vänstra fönstret och information om varje kategori i det högra fönstret. Bland kategorierna märks:

  • Systemöversikt. Visar allmän information om datorn och operativsystemet, t.ex. datornamn och tillverkare, den typ av BIOS (Basic Input/Output System) som används i datorn och hur mycket minne som är installerat.

  • Maskinvaruresurser. Visar avancerad information om datorns maskinvara för IT-personal.

  • Komponenter. Visar information om diskenheter, ljudenheter, modem och andra komponenter som är installerade på datorn.

  • Programmiljö. Visar information om drivrutiner, nätverksanslutningar och annan programrelaterad information.

Om du vill hitta en särskilt uppgift i Systeminformation skriver du in vad du söker i rutan Sök efter i den nedre delen av fönstret. Om du t.ex. vill hitta datorns IP-adress (Internet Protocol) skriver du ip-adress i rutan Sök efter och klickar sedan på Sök.

Teknisk information – avsedd för administratörer och IT-personal – om hur Systeminformation ska användas finns på Microsofts webbplats för IT-personal.