Vad är Aktivitetshanteraren?

I Aktivitetshanteraren visas de program, processer och tjänster som för närvarande körs på datorn. Du kan använda Aktivitetshanteraren för att övervaka datorns prestanda eller för att stänga ett program som inte svarar.

Om du är ansluten till ett nätverk kan du även använda Aktivitetshanteraren för visa nätverkets status och se hur nätverket fungerar. Om flera användare är anslutna till datorn kan du se vilka som är anslutna, vad de arbetar med och skicka ett meddelande till dem.

Öppna Aktivitetshanteraren genom att högerklicka i Aktivitetsfältet och sedan klicka på Aktivitetshanteraren.

Tips!

  • Du kan också öppna Aktivitetshanteraren genom att trycka på CTRL+SKIFT+ESC.