Vad är registret?

Registret är en databas i Windows som innehåller viktig information om systemmaskinvara, installerade program och inställningar samt profiler för varje användarkonto på datorn. I Windows används löpande informationen i registret.

Du borde inte behöva göra manuella ändringar i registret eftersom detta vanligen sker automatiskt vid användning av olika program. En felaktig ändring i datorns register kan leda till att det inte går att använda datorn. Om en skadad fil visas i registret kan du dock behöva göra ändringar.

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar registret innan du gör några ändringar och att du bara ändrar registervärden som du vet vad de är eller har anvisats att ändra av någon du litar på.