Vad är Windows Connect Now?

Microsoft Windows Connect Now (WCN) är en teknik utformad för att möta behovet av ett enklare och säkrare sätt att konfigurera nätverksenheter och datorer. Utöver en enklare enhetskonfiguration kan du använda WCN för att spara inställningar för trådlösa nätverk till en USB-flash-enhet och sedan ansluta enheten till enheter (som t.ex. routrar) och datorer så att du snabbt och enkelt kan lägga till dem i ett nätverk.

Obs!

  • Windows Connect Now är enklare att använda och säkrare än manuella metoder för nätverkskonfiguration, men du måste ha WCN-kompatibla enheter för att kunna dra fördel av det. Läs information som du fick med din enhet för att se om den är WCN-kompatibel eller leta efter logotyperna "Certified for Windows Vista" eller "Works with Windows Vista" på själva enheten eller enhetens förpackning.

För att kunna dra nytta av den senaste Windows Connect Now-tekniken behöver du:

  • En dator som kör Windows Vista.

  • WCN-kompatibla enheter som t.ex. routrar och skrivare.

  • En USB-flash-enhet (om du vill använda alternativet USB-konfiguration).

Alternativen för Windows Connect Now är:

  • USB-konfiguration. Du kan placera inställningar för trådlösa nätverk på en USB-flash-enhet och sedan sätta in enheten i en annan dator eller en WCN-kompatibel enhet som t.ex. en router eller skrivare.

  • Ansluten (Ethernet) konfiguration. Med en Ethernet-kabel kan du ansluta en router eller åtkomstpunkt till en dator som kör Windows Vistaoch sedan starta en guide för att konfigurera routern eller åtkomspunkten. När en enhet väl är konfigurerad kan du lägga till ytterligare enheter i nätverket trådlöst.

  • Trådlös konfiguration. Är detsamma som ansluten (Ethernet) konfiguration, men utan kablar.

  • Anslut ett nätverk trådlöst. Du kan ansluta till en trådlös router eller åtkomstpunkt som redan är konfigurerad.

Mer information om hur man konfigurerar ett nätverk med eller utan Windows Connect Now finns i Installera ett hemnätverk. Mer information om hur man lägger till enheter eller datorer i ett nätverk, med eller utan Windows Connect Now, finns i Lägga till en enhet eller dator i ett nätverk.