Vad kan jag göra om Windows inte startas korrekt?

Eftersom systemfelsökning kan vara en komplicerad process, och eftersom maskin- och programvarukonfigurationer varierar i så hög grad, finns det många olika metoder du kan använda för att lösa ett problem som gör att Windows inte kan startas korrekt. Här är några verktyg och strategier som du kan använda:

Visa alla

Använd Systemåterställning

Systemåterställning återställer systemfilerna till en tidigare version, men påverkar inte dina egna dokument, fotografier eller andra personliga filer. Om det inte går att lösa problemet med Systemåterställning kan du ångra återställningsåtgärden eller välja en annan återställningspunkt. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

Avgör om problemet är maskinvarurelaterat

 • Minne. Minnesfel kan bero på fel i RAM-minnet. Du kan kontrollera datorns internminne genom att använda instruktionerna i avsnittet Hur vet jag om det finns problem med minnet i datorn?

 • Hårddiskar. Problem med hårddisken kan bero på skadade systemfiler eller på fysiska fel på skivorna i hårddisken. Mer information om att kontrollera datorns hårddiskar finns i Felkontrollera hårddisken.

 • Enheter och drivrutiner. Om du har installerat en ny enhet, ett nytt grafikkort eller annan maskinvara, kan felet bero på att drivrutinen till enheten inte är kompatibel med Windows. Mer information finns i Felsöka problem med drivrutiner. Om det inte hjälper att avinstallera drivrutinen eller återställa den till en tidigare version, prövar du med att avinstallera eller ta bort maskinvaruenheten. Starta sedan om datorn.

Avgör om problemet är programvarurelaterat

 • Kompatibilitet. De flesta program som är utvecklade för Windows XP fungerar även i den här versionen av Windows, men vissa äldre program fungerar dåligt eller inte alls. Om ett program som utvecklats för en tidigare Windows-version inte fungerar korrekt, kan du använda guiden Programkompatibilitet för att ändra kompatibilitetsinställningarna för programmet, eller använda fliken Kompatibilitet för programmet för att ändra inställningarna manuellt. Mer information finns i Få äldre program att fungera i den här versionen av Windows‌‌.

 • Avinstallation. Om du inte kan avinstallera programmet kan du använda Systemåterställning för att återställa systemet till den tidpunkt då det fungerade. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

Åtgärder som du använda om Windows startar men fungerar långsamt eller dåligt

 • Systemåterställning. Du kan använda Systemåterställning för att återställa systemfilerna till en tidpunkt innan du uppmärksammade problemet. Systemåterställning fungerar utan att påverka dokument, foton eller andra privata filer. Mer information finns i Vad är Systemåterställning?

 • Flerstartsprioritering. Om fler än ett operativsystem är installerat på datorn, kan du välja vilket som ska startas när du sätter på datorn (en konfiguration med flervalsstart). Mer information finns i avsnittet Ändra det operativsystem som startas som standard (flervalsstart).

 • Felsäkert läge. Du kan använda felsäkert läge för att tillfälligt inaktivera program som startas automatiskt tillsammans med Windows. Om något av dessa program orsakar ett problem kan du starta datorn i felsäkert läge och sedan avinstallera programmet innan det startar. Mer information om felsäkert läge finns i Avancerade startalternativ (inklusive felsäkert läge).

  Om datorn endast går att starta i felsäkert läge kan problemet bero på nyligen installerad maskinvara eller ett nyligen installerat program. Försök att avinstallera nyligen installerad program- och maskinvara och se om problemet försvinner. Mer information finns i Felsökning i felsäkert läge.

Åtgärder som du kan använda om Windows inte startar överhuvudtaget

 • Startreparation. Startreparation är ett återställningsverktyg i Windows med vars hjälp du kan lösa vissa problem, till exempel att återställa saknade eller skadade systemfiler som kan hindra att Windows startas. Startreparation finns på menyn Systemåterställningsalternativ, som finns på Windows Vista-installationsskivan. Om det finns förinstallerade återställningsalternativ på datorn kan dessa också finnas på datorns hårddisk. Mer information finns i avsnittet Startreparation: vanliga frågor och Vilka systemåterställningsalternativ är tillgängliga i Windows Vista? Om alternativet Startreparation inte är tillgängligt på datorn, kan det bero på att datortillverkaren har anpassat verktyget eller installerat ett annat återställningsprogram. Läs den information som följde med datorn eller gå till tillverkarens webbplats.

 • Ändra omstartsinställningarna i felsäkert läge. Om datorn fastnar i en slinga där det uppstår ett fel i Windows och datorn därefter startar om gång på gång, kan du starta datorn i felsäkert läge och markera kryssrutan Inaktivera automatisk omstart vid systemfel. Mer information finns i Avancerade startalternativ (inklusive felsäkert läge).

 • Installera om. Om det inte går att lösa problemet på något annat sätt, och om du är säker på att datorns maskinvara fungerar normalt, kan du tvingas att installera om Windows. Vid en anpassad (ren) installation av Windows tas all filer bort från datorn permanent varpå Windows installeras om, vilket innebär att du endast bör använda det här alternativet när alla andra alternativ har misslyckats. Efter installationen måste du återinstallera dina program och återställa dina filer från säkerhetskopior. Mer information finns i Installera och installera om Windows‌‌.

Obs!