Här följer svar på några vanliga frågor om att ange behörigheter för en fil eller en mapp.

Visa alla

Måste jag ange behörigheter för att hindra andra personer från att komma åt mina filer?

Nej. Ditt användarkonto förhindrar att användare med ett standardkonto på datorn ser dina filer. Men det hindrar inte personer med ett administratörskonto från att se dina filer. Om det finns flera administratörskonton på datorn kan du skydda dina filer genom att använda krypterande filsystem. Mer information finns i Vad är krypterande filsystem (EFS)?. Om du skapar ett användarkonto för en annan användare på datorn bör du skapa ett standardkonto, inte ett administratörskonto.

Måste jag ange behörigheter för att dela mina filer med andra användare av datorn?

Nej. Det bästa sättet att dela filer är att dela ut dem från en enskild mapp eller att flytta dem till mappen Delat. Beroende på hur du delar filen eller mappen kan du eventuellt ange behörigheter till filen eller mappen.

Följande tabell anger de behörighetsnivåer som normalt är tillgängliga för filer och mappar.

Behörighetsnivå
Beskrivning

Fullständig behörighet

Användarna kan visa innehållet i en fil eller mapp, modifiera befintliga filer och mappar, skapa nya filer och mappar samt köra program i mappen.

Ändra

Användarna kan modifiera befintliga filer och mappar, men inte skapa nya.

Läsa och köra

Användarna kan visa innehållet i befintliga filer och mappar samt köra program i mappen.

Läsa

Användarna kan visa innehållet i en mapp samt öppna filer och mappar.

Skriva

Användarna kan skapa nya filer och göra ändringar i befintliga filer och mappar.

Så här tillämpar du behörigheter på en fil eller mapp

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.

  2. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Redigera.

  3. Gör något av följande:

    • Om du vill ange behörigheter för en användare som inte ingår i Grupp- eller användarnamn, klickar du på Lägg till, anger namnet på användaren eller gruppen, klickar på OK, markerar behörigheterna och klickar sedan på OK.

    • Om du vill ändra behörigheter för eller ta bort behörigheter från en befintlig grupp eller användare klickar du på gruppens eller användarens namn, markerar behörigheterna och klickar sedan på OK.

Det går inte att dela filer från enskilda mappar i Windows Vista Starter. Mer information om mappen Delat och delning hittar du om du söker efter "delning" i Hjälp och support.

Är det några risker förknippade med att ange behörigheter för en fil eller en mapp

Ja. Windows anger automatiskt behörigheter till filer och mappar baserat på ditt användarkonto och, om det är aktuellt, säkerhetsgruppen ditt användarkonto tillhör. Om du anger behörigheter manuellt kan de komma i konflikt med befintliga behörigheter vilket kan leda till oönskade resultat. Vi rekommenderar att du inte anger behörigheter till filer och mappar.