Följande information kan vara till hjälp när du ska besluta vilken inställning du ska välja på fliken Fjärrsessioner i Systemegenskaper:

 • Välj Tillåt inte anslutningar till datorn för att förhindra att någon ansluter till din dator med Fjärrskrivbord eller Fjärrprogram.

 • Välj Tillåt anslutningar oavsett vilken version av Fjärrskrivbord som klienten använder om du vill tillåta att användare ansluter till din dator oavsett vilken version av Fjärrskrivbord eller Fjärrprogram de använder. Detta är bra om du inte vet vilken version av Anslutning till fjärrskrivbord andra använder.

 • Välj Tillåt bara anslutningar från klienter som använder Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå för att tillåta att användare som har datorer som kör versioner av Fjärrskrivbord eller Fjärrprogram med autentisering på nätverksnivå (NLA) ansluter till din dator. Detta är säkrast om du vet att användarna som ansluter till din dator kör Windows Vista. (I Windows Vista används NLA för Fjärrskrivbord.)

  Vad är autentisering på nätverksnivå?

  Autentisering på nätverksnivå (NLA) är en ny autentiseringsmetod som utför autentisering av användare innan du upprättar en fullständig fjärrskrivbordsanslutning och inloggningsskärmen visas. Detta är en säkrare autentiseringsmetod, som kan bidra till att skydda fjärrdatorn från hackare och skadlig programvara. Fördelar med NLA:

  • Det kräver inledningsvis färre resurser på fjärrdatorn. Fjärrdatorn använder ett begränsat antal resurser innan den autentiserar användaren, hellre än att inleda en fullständig fjärrskrivbordsanslutning som i tidigare versioner.

  • Detta kan bidra till högre säkerhet genom att minska risken för DOS-attacker. (Denial-Of-Service-attack = försök att begränsa eller förhindra åtkomst till Internet.)

  • Det använder sig av fjärrdatorautentisering, som kan bidra till att skydda användarna från att ansluta till fjärrdatorer som används i skadliga syften.

  Kontrollera om din dator kör en version av Fjärrskrivbord som har NLA.

  1. Öppna Anslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på StartBild på Start-knappen, på Alla program, på Tillbehör och sedan på Anslutning till fjärrskrivbord.

  2. Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet på dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord och klicka sedan på Om.

   Bild på dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord
   Dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord
  3. Sök efter frasen "Autentisering på nätverksnivå stöds" på dialogrutan Om Anslutning till fjärrskrivbord.