Nyheter i hanteringen av energiinställningar

I den här versionen av Windows har du bättre kontroll över datorns energiförbrukning än i tidigare versioner.

Använda batterimätaren för att övervaka energiförbrukning

Du kan använda batterimätaren för att växla till ett annat energischema. Även om batterimätaren oftast används på bärbara datorer kan den även visas på en stationär dator, om datorn är ansluten till en UPS (kontinuerlig strömkälla) eller någon annan typ av korttidsbatteri.

Du hittar batterimätaren i meddelandefältet, i Aktivitetsfältet i Windows. Med batterimätaren övervakar du enkelt den bärbara datorns energiförbrukning medan du använder den.

Om du hovrar över batteriikonen kan du se batteriets återstående laddning i procent, och vilket energischema som används i Windows.

Bild av batteriikonen som visar det aktiva energischemat och hur mycket batteriladdning som återstår
Hovra över batteriikonen om du vill se det aktiva energischemat och batteriets återstående laddning

Obs!

  • Många bärbara datorer är utrustade med mer än ett batteri. Klicka på batteriikonen om du vill se återstående laddning för varje batteri. Hovra över ikonen om du vill se återstående laddning för alla batterier.

Batterimätaren visar också om den bärbara datorn är nätansluten eller körs på batteriström. När batteriets laddning är låg visar batterimätaren ett meddelande över batteriikonen.

Batteriikonen visar och rapporterar batteriets aktuella status, så att du enkelt kan se vilken laddning batteriet har. Så länge batteriets laddning överstiger 25 procent är batteriikonen grön. När batteriets laddning når 25 procent visas en gul triangel med ett utropstecken (!) över den gröna batteriikonen. När batteriets energinivå är låg visas en röd cirkel med ett vitt kryss (X) över den gröna batteriikonen.

När du klickar på batteriikonen visar batterimätaren vilken laddning batteriet har. Från batterimätaren kan du också växla till en annan typ av energischema (t.ex. från ett schema som optimerar systemets prestanda till ett schema som sparar energi).

Bild av batterimätaren som visar energischeman och återstående batteriladdning
Batterimätaren

Om du vill ändra inställningarna för ett energischema eller välja ett energischema som inte visas i batterimätaren, klickar du på Fler energialternativ. Mer information finns i avsnittet Batterimätare: vanliga frågor och svar.

Energischeman

Energiinställningarna i den här versionen av Windows baseras på energischeman. Ett energischema är en samling maskinvaru- och systeminställningar som styr datorns energiförbrukning. Med energischeman kan du spara energi, maximera systemets prestanda och balansera energiförbrukning och prestanda. De tre standardenergischeman som finns — Balanserad, Energisparläge och Hög prestanda — motsvarar behoven hos de flesta användare. Du kan ändra inställningarna för alla energischeman, och om inget schema passar dina behov kan du enkelt skapa egna scheman genom att utgå från ett standardschema.

Obs!

  • Datortillverkaren kan tillhandahålla ytterligare energischeman.

Även om energischemat Balanserat som standard är det aktiva schema i den här versionen av Windows, kan du ange ett annat schema som standard. Du kan när som helst ändra tillbaka till standardenergischemat Balanserat.

I tabellen nedan beskrivs respektive standardschema.

Balanserad

Schemat balanserar energiförbrukning och prestanda genom att anpassa datorns processorhastighet till grad av aktivitet.

Energisparläge

Schemat sparar energi på en bärbar dator genom att reducera systemets prestanda. Främsta syftet är att maximera batteritiden.

Hög prestanda

Schemat anpassar den bärbara datorns processorhastighet till grad av aktivitet, men fokuserar på att ge maximala prestanda.

Hantera energiinställningar

Du kan hantera energischemainställningar med hjälp av Energialternativ på Kontrollpanelen. Du kan optimera datorns energiförbrukning och systemets prestanda ytterligare med hjälp av avancerade energiinställningar. Oavsett hur många inställningar du ändrar kan du alltid återställa inställningarnas ursprungsvärden.

Obs!

  • Datortillverkaren kan tillhandahålla ytterligare energischeman och energiinställningar.

Stänga av datorn med hjälp av strömknappen

I den här versionen av Windows är det enkelt att stänga av datorn: Klicka bara på Ström-knappen på Start-menyn.

Bild av Ström-knappen
Strömknappen

Mer information finns i Stänga av en dator: vanliga frågor.