När kan man lita på en programutgivare?

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

En programutgivare är en person eller ett företag som skapar eller paketerar programvara. Utgivaren kan vara en webbplats som du hämtar en fil från eller en programåterförsäljare. Innan du avgör huruvida du kan lita på en programutgivare bör du fråga dig själv följande.

Visa alla

Kommer programmet från en pålitlig källa?

Välj programvara från en utgivare som du litar på, till exempel ett välbekant företag eller en välkänd webbplats. Överväg att anlita ett företag eller en webbplats som du redan har goda erfarenheter av eller som någon du litar på har rekommenderat.

Behöver du programmet, och vet du vad det gör?

Vissa webbplatser försöker få dig att hämta programvara som du inte behöver. Granska programmet och ta reda på varför webbplatsen vill att du ska hämta det.

Är programmet försett med en digital signatur?

Om så är fallet, kontrollera den digitala signaturen för att se om den är giltig, att programutgivaren är den du förväntade dig och att filen inte har manipulerats på något sätt. Du kan visa den digitala signaturen genom att klicka på länken till utfärdaren i den säkerhetsdialogruta som visas i Internet Explorer när du väljer att hämta en fil.

En digital signatur kan visa dig:

  • Om programmet har ett aktivt certifikat. Kontrollera att certifikatet inte har upphört att gälla eller återkallats, vilket i så fall kan antyda att det föreligger ett problem med företaget eller programmet.

  • Programutgivarens identitet.

  • Om programmet har manipulerats (möjligen genom ett virus). Om programfilen har ändrats är den digitala signaturen ogiltig. Det kan du se i säkerhetsrapporten när du klickar på fältet Säkerhetsstatus till höger om adressfältet. Säkerhetsrapporten visar dig vem utgivaren är och om filen har manipulerats.