När är ett e-postmeddelande tillförlitligt?

Den här informationen gäller Windows Internet Explorer 7 och Windows Internet Explorer 8.

E‑post är ett jättebra sätt att hålla kontakten med andra. Olyckligtvis kan e‑post även utsätta datorn för säkerhetsrisker, datorvirus och eventuellt skadlig programvara om du inte hanterar meddelanden och bilagor vaksamt. Innan du öppnar e‑postmeddelanden eller bilagor bör du se till att ett uppdaterat antivirusprogram finns installerat. Antivirusprogrammet bör vara inställt så att meddelanden genomsöks när de anländer (i realtid) och så att även alla typer av filbilagor genomsöks.

Här är några frågor du kan ställa till dig själv om du vill ha hjälp med att bestämma dig för om du ska öppna ett e‑postmeddelande eller en bilaga.

Visa alla

Känner du personen som skickat e‑postmeddelandet?

Är det ett meddelande från en person eller organisation som du känner till och litar på? Var försiktig om meddelandet kommer från någon du aldrig har hört talas om. Om det verkar vara från någon du känner bör du vara misstänksam mot märkliga eller opassande ämnesrader, som t.ex. SV: Ditt arkiv, eller bilagor som innehåller programfiler (körbara filer) som t.ex. pris.exe. Många virus kan imitera e‑postadresser för att få det att se ut som meddelandet kommer från någon som du känner.

Har du fått e‑post från den här avsändaren tidigare?

Om du känner den person eller det företag som är avsändare, men aldrig fått e‑post från dem tidigare, ska du fundera på varför du får ett meddelande från dem nu. Kontrollera texten i ämnesraden och bilagans filnamn, om en sådan finns. Om något av detta verkar misstänkt bör du ta bort meddelandet eller se till att det söks igenom med ett uppdaterat antivirusprogram innan du öppnar det.

Väntade du dig att få e‑post från den här avsändaren?

Väntade du dig ett meddelande eller en bilaga från avsändaren med detta ämne eller filnamn? Om inte, skicka då ett separat e‑postmeddelande till avsändaren (klicka inte på Svara) och fråga om han eller hon verkligen har skickat detta e‑postmeddelande.

Verkar ämnesraden eller filnamnet på bilagan korrekt?

Slumpmässiga tecken eller ord i ämnesraden eller bilagans filnamn används ofta för skräppost och virus för att dessa ska kunna slinka igenom filter för innehållskontroll eller skräppost. Ett oväntat meddelande från en vän som innehåller meningslös text i ämnesraden kan ha skickats av ett virus som härmar (eller imiterar) vännens e‑postadress. Ämnesrader som uppmanar dig att göra något specifikt, t.ex. "Viktigt! Öppna bilagan omedelbart!" kan tyda på att det inte är säkert att öppna meddelandet. En bilaga som har ett dubbelt filnamnstillägg, t.ex. Prov.jpg.exe, är inte en fil som någon normalt skulle skicka, och kan därför vara ett virus.

Obs!

  • Innan du öppnar ett e‑postmeddelande som innehåller en bifogad fil bör du kontrollera att ditt antivirusprogram är uppdaterat och aktiverat (vilket gör att det kan söka igenom bilagor).