Var du hittar information om e‑postkonton

E‑postleverantören ger dig den information du behöver för att kunna logga in på e‑postkontot. Om du inte har informationen tillgänglig kontaktar du e‑postleverantören. Vanligtvis är e‑postleverantören också din Internetleverantör, men Internetleverantören kan även vara din arbetsgivare, skola eller en oberoende leverantör som erbjuder POP3- eller IMAP-e‑postkonton.

Du behöver följande information för att kunna konfigurera ditt e‑postkonto:

  • Visningsnamn. Namnet som du vill ska visas högst upp i e‑postmeddelanden. Du får inte namnet av e‑postleverantören utan väljer ett eget namn, till exempel Johan Svensson. Du kan välja att låta det här fältet vara tomt.

  • E‑postadress. E‑postadressen som du har valt eller tilldelades när du registrerade e‑postkontot, till exempel person@exempel.se.

  • Namnen på e‑postservrar. E-posten sparas på e‑postleverantörens server tills du hämtar den. Du måste veta om e‑postleverantören sparar e-post på en POP3- eller IMAP-server. Mer information om e‑postservertyper finns i POP3, SMTP och andra typer av e‑postservrar.

    Du behöver namnen e‑postservern för inkommande e-post (till exempel pop.exempel.se) och för utgående e‑post (till exempel smtp.exempel.se). Det kan också vara bra att veta om servern kräver ett användarnamn och lösenord när du skickar e-post, förutom när du tar emot e-post. I så fall markerar du kryssrutan Den utgående servern kräver autentisering när du konfigurerar kontot.

  • Användarnamn för e‑post. Namnet som du använder för att logga in på e‑postservern. I många e‑posttjänster är detta din fullständiga e‑postadress (till exempel person@exempel.se). Vissa e‑posttjänster kanske endast använder ordet före @-tecknet, medan andra kanske tilldelar dig ett annat ID som du använder när du loggar in.

  • Lösenord. Det lösenord du valde eller tilldelades när du registrerade e‑postkontot.