Vilka typer av digitala videokameror och anslutningar kan jag använda för att importera video?

Du kan använda en digital videokamera (DV-kamera) när du importerar video från ett videoband (eller från en direktuppspelande källa) till datorn med hjälp av funktionen Importera video.

När du importerar en video av hög kvalitet med hjälp av den här funktionen kan du ansluta DV-kameran till datorn på två sätt. Det första sättet är att använda en IEEE 1394-anslutning. I det fallet ansluts den ena änden av IEEE 1394-kabeln till kamerans DV-port och den andra till en IEEE 1394-port på datorn. Den här anslutningsmetoden är vanligare än den andra metoden, som är en USB 2.0-anslutning.

Om din DV-kamera stöder direktuppspelning via USB (även kallad en UVC-kamera [USB Video Class]), kan du ansluta videokameran till datorn via en USB 2.0-anslutning. Du kan ta reda på om din DV-kamera stöder direktuppspelning via USB genom att kontrollera om den visas som en USB-videoenhet i Enhetshanteraren i Windows, läsa i dokumentationen som medföljer DV-kameran eller besöka tillverkarens webbplats.

Mer information om vilken typ av anslutning du kan använda och hur du ansluter DV-kameran finns i dokumentationen som medföljer kameran eller på tillverkarens webbplats.