Varför kan jag inte ändra skrivaregenskaperna?

Om du inte kan ändra skrivaregenskaperna kanske du inte har behörighet att hantera skrivaren. Du måste ha behörighet eftersom en ändring av skrivaregenskaperna kan påverka alla som använder skrivaren.

När en skrivare installeras ges medlemmar i gruppen Administratörer på datorn som standard behörighet att hantera skrivaren. Om du har ett administratörskonto kan du troligen ändra skrivaregenskaperna. Annars måste du be om behörighet att hantera skrivaren innan du kan ändra skrivaregenskaperna.

Visa alla

Ändra skrivaregenskaperna med ett administratörskonto

  1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

  2. Högerklicka på skrivaren du vill hantera, klicka på Kör som administratör och klicka sedan på Egenskaper. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

    Tips!

    • Ge dig själv behörighet att hantera skrivaren medan du kör som administratör. I skrivarens dialogruta för egenskaper klickar du på fliken Säkerhet, på ditt användarnamn och markerar sedan kryssrutan Hantera skrivare under Tillåt.

Skaffa behörighet att hantera en skrivare

Om du vill ändra skrivarens egenskaper eller utföra andra utskriftsuppgifter utan att ange administratörslösenord ber du om behörighet att hantera skrivaren från någon som har behörighet eller från någon som har ett administratörskonto. Så här visas vilka som behörighet att hantera skrivaren.

  1. Öppna Skrivare genom att klicka på StartBild på Start-knappen, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Skrivare.

  2. Högerklicka på den skrivare du vill hantera och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på ett grupp- eller användarnamn så visas vem som har behörigheten Hantera skrivare.