Varför kan jag inte använda viloläget?

Ibland kan du inte försätta den bärbara datorn i viloläge. Det kan bero på något av följande:

  • Grafikkortet i den bärbara datorn stöder inte viloläge. Uppdatera drivrutinen för grafikkortet eller kontrollera informationen om grafikkort och drivrutiner som hör till den bärbara datorn. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner.

  • Vissa inställningar hanteras av systemadministratören. Mer information finns i Varför kan jag inte ändra vissa inställningar?

  • Viloläget och andra energisparlägen är inaktiverade i den bärbara datorns BIOS (input/output system). Om du vill aktivera viloläget startar du om den bärbara datorn och går till BIOS-inställningarna. När den bärbara datorn startar, visas instruktioner om vilka tangenter eller kortkommandon du måste ange för att komma till BIOS-inställningarna. Olika datortillverkare använder olika BIOS så dessa tangenter och kortkommandon varierar. Gå till informationen om den bärbara datorn eller till tillverkarens webbplats om du vill veta mer.