Kortkommandon i Windows Mail

Med kortkommandon kan du utföra många uppgifter i Windows Mail och navigera utan att använda musen. Förutom där det anges gäller kortkommandon både i e‑post och i diskussionsgrupper.

Visa alla

Huvudfönster, visningsfönster för meddelanden och fönster där du skickar meddelanden

Om du vill Tryck på
Om du vill

Öppna hjälpavsnitt

Tryck på

F1

Om du vill

Markera alla meddelanden eller texten i ett meddelande

Tryck på

CTRL+A

Huvudfönster och visningsfönster för meddelanden

Om du vill Tryck på
Om du vill

Skicka och ta emot e‑post

Tryck på

CTRL+M

Om du vill

Öppna eller skicka ett nytt meddelande

Tryck på

CTRL+N

Om du vill

Öppna Kontakter

Tryck på

CTRL+SKIFT+B

Om du vill

Ta bort ett e‑postmeddelande

Tryck på

DEL eller CTRL+D

Om du vill

Svara avsändaren

Tryck på

CTRL+R

Om du vill

Svara alla

Tryck på

CTRL+SKIFT+R eller CTRL+G (endast diskussionsgrupper)

Om du vill

Vidarebefordra ett meddelande

Tryck på

CTRL+F

Om du vill

Söka efter ett meddelande

Tryck på

CTRL+SKIFT+F

Om du vill

Skriva ut det markerade meddelandet

Tryck på

CTRL+P

Om du vill

Gå till nästa meddelande i listan

Tryck på

CTRL+>

Om du vill

Gå till föregående meddelande i listan

Tryck på

CTRL+<

Om du vill

Visa egenskaper för det markerade meddelandet

Tryck på

ALT+RETUR

Om du vill

Gå till nästa olästa e‑postmeddelande

Tryck på

CTRL+U

Om du vill

Gå till nästa olästa diskussionsgruppsamtal

Tryck på

CTRL+SKIFT+U

Huvudfönster

Om du vill Tryck på
Om du vill

Öppna ett markerat meddelande

Tryck på

CTRL+O eller RETUR

Om du vill

Markera ett meddelande som läst

Tryck på

CTRL+RETUR eller CTRL+Q

Om du vill

Flytta mellan meddelandelistan, listan Mappar (om den visas) och förhandsgranskningsfönstret

Tryck på

TABB

Om du vill

Gå till en diskussionsgrupp

Tryck på

CTRL+W

Om du vill

Expandera ett diskussionsgruppsamtal (visa alla svar)

Tryck på

VÄNSTERPIL eller PLUSTECKEN (+)

Om du vill

Komprimera ett diskussionsgruppsamtal (dölj svar)

Tryck på

HÖGERPIL eller MINUSTECKEN (-)

Om du vill

Markera alla diskussionsgruppsmeddelanden som lästa

Tryck på

CTRL+SKIFT+A

Om du vill

Gå till nästa olästa diskussionsgrupp eller mapp

Tryck på

CTRL+J

Om du vill

Hämta diskussionsgruppsmeddelanden för offlineläsning

Tryck på

CTRL+SKIFT+M

Om du vill

Gå till Inkorgen

Tryck på

CTRL+I

Om du vill

Gå till en mapp

Tryck på

CTRL+Y

Om du vill

Uppdatera diskussionsgruppsmeddelanden och rubriker

Tryck på

F5

Meddelandefönster — visa eller skicka

Om du vill Tryck på
Om du vill

Stänga ett meddelande

Tryck på

ESC

Om du vill

Söka efter text

Tryck på

F3 eller CTRL+SKIFT+F

Meddelandefönster — endast skicka

Om du vill Tryck på
Om du vill

Kontrollera stavning

Tryck på

F7

Om du vill

Infoga en signatur

Tryck på

CTRL+SKIFT+S

Om du vill

Skicka ett meddelande eller lägga upp det i en diskussionsgrupp

Tryck på

CTRL+RETUR eller ALT+S

Om du vill

Växla mellan flikarna Redigera, Källa och Förhandsgranska när du arbetar i vyn Redigera källa

Tryck på

CTRL+TABB