Alla funktioner och knappar i Windows Media Center går att komma åt med hjälp av enbart tangentbordet. I Windows Media Center finns diverse tangentbordsgenvägar för ofta förekommande kommandon och knappar som du kan använda för att kontrollera Windows Media Center från tangentbordet eller med makron.

Följande tabeller visar de olika tangentbordsgenvägarna för Windows Media Center.

Visa alla

Använd tangentbordsgenvägar för att navigera med hjälp av tangentbordet

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att navigera med hjälp av tangentbordet.

Om du vill
Använd denna tangentbordsgenväg

Öppna Windows Media Center eller återvänd till start-fönstret för Windows Media Center

Windows Key+ALT+ENTER

Stäng Windows Media Center

ALT+F4

Acceptera det som markerats

RETUR

Gå tillbaka till föregående fönster

BACKSTEG

Gå till det första objektet i listan

HOME

Gå till det sista objektet i listan

END

Gå till nästa sida

PGDN

Gå till föregående sida

PGUP

Flytta till vänster, höger, upp eller ned

PILTANGENTER

Gå in i och gå ut ur fönsterläge

ALT+RETUR

Använd tangentbordsgenvägar för att ställa in ljud

Följande tabell visar du använder tangentbordsgenvägar för att ställa in ljud.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Stäng av ljudet

F8

Sänk volymen

F9

Höj volymen

F10

Sätt på eller stäng av dold textning

CTRL+SHIFT+C

Gå till Musik

CTRL+M

Spela upp en ljudfil eller låt

CTRL+SKIFT+P

Pausa eller återuppta spelningen av en ljudfil eller låt

CTRL+P

Spela upp en ljudfil eller låt igen

CTRL+B

Hoppa fram till nästa låt

CTRL+F

Spola fram en låt

CTRL+SKIFT+F

Rippa en CD

CTRL+R

Visa snabbmenyn

CTRL+D

Använd tangentbordsgenvägar för att kontrollera TV:n

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för TV:n.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Gå till Inspelad TV

CTRL+O

Gå till guiden

CTRL+G

Gå till pågående TV

CTRL+T

Spela in ett TV-program

CTRL+R

Pausa eller återuppta visningen av pågående TV eller inspelad TV

CTRL+P

Stoppa inspelningen eller stoppa uppspelningen av ett TV-program

CTRL+SKIFT+S

Återuppta uppspelningen av ett TV-program

CTRL+SKIFT+P

Spola tillbaka pågående TV eller inspelad TV

CTRL+SKIFT+B

Spola fram pågående TV eller inspelad TV

CTRL+SKIFT+F

Hoppa bakåt

CTRL+B

Hoppa framåt

CTRL+F

Visa snabbmenyn

CTRL+D

Gå till nästa kanal

PGUP

Gå till föregående kanal

PGDN

Använd tangentbordsgenvägar för att spela upp radio

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att spela upp radio.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Gå till Radio

CTRL+A

Pausa eller fortsätta spela upp pågående radio

CTRL+P

Stoppa pågående radio

CTRL+SKIFT+S

Återuppta uppspelning av radio

CTRL+SKIFT+P

Hoppa bakåt

CTRL+B

Hoppa framåt

CTRL+F

Visa snabbmenyn

CTRL+D

Använd tangentbordsgenvägar för att visa bilder

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att visa bilder.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Gå till Bilder

CTRL+I

Zooma en bild i Bilddetaljer

RETUR

Visa ett bildspel

CTRL+SKIFT+P

Stoppa ett bildspel

CTRL+SKIFT+S

Pausa ett bildspel

CTRL+P

Hoppa tillbaka till föregående bild

UPPÅTPIL eller VÄNSTERPIL

Hoppa fram till nästa bild

NEDÅTPIL eller HÖGERPIL

Visa snabbmenyn

CTRL+D

Använd tangentbordsgenvägar för att spela upp videofilmer

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att spela upp videofilmer.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Gå till Videor

CTRL+E

Spela

CTRL+SKIFT+P

Pausa

CTRL+P

Stoppa

CTRL+SKIFT+S

Spola tillbaka

CTRL+SKIFT+B

Spola framåt

CTRL+SKIFT+F

Hoppa bakåt

CTRL+B

Hoppa framåt

CTRL+F

Använd tangentbordsgenvägar för att spela upp DVD-skivor

Följande tabell visar hur du använder tangentbordsgenvägar för att spela upp DVD-skivor.

Om du vill
Använd den här tangentbordsgenvägen

Gå till DVD-menyn

CTRL+SHIFT+M

Spela

CTRL+SKIFT+P

Pausa

CTRL+P

Stoppa

CTRL+SKIFT+S

Spola tillbaka

CTRL+SKIFT+B

Spola framåt

CTRL+SKIFT+F

Gå till föregående kapitel

CTRL+B

Gå till nästa kapitel

CTRL+F

Ändra DVD-vinkeln

PILTANGENTER

Byt ljudspår på DVD:n

CTRL+SHIFT+A

Byt valet av textning på DVD-skivan

CTRL+U