Här är några svar på vanliga frågor om DRM (digital rights management), användningsrättigheter och skyddade Windows Media-filer. Om din fråga inte finns med går du till onlinesidan med Windows vanliga frågor om Media Player (sidan kan vara på engelska).

Visa alla

Vad är DRM?

DRM står för digital rights management vilket är det samma som digitalt kopieringsskydd. DRM är en teknik som används av innehållsleverantörer, till exempel onlinebutiker, för att styra hur de digitala musik- och videofiler som du hämtar från dem används och distribueras. Onlinebutiker säljer och hyr ut låtar och filmer med digitalt kopieringsskydd.

Windows Media Player och de flesta onlinebutiker och nya enheter stöder eller använder Windows Media Digital Rights Management 10 (DRM 10). Mer information om enheter som stöder Windows Media DRM finns på webbsidan med information om olika enheter (sidan kan vara på engelska).

Vad är en skyddad fil?

En skyddad fil är en fil med digitalt kopieringsskydd.

Vad är användningsrättigheter?

Användningsrättigheter är behörighet att använda en skyddad fil på ett visst sätt. Innehållsleverantörer, till exempel onlinebutiker, kan ange hur du får använda de skyddade filer som du erhåller från dem. En innehållsleverantör kan till exempel ge dig behörighet att spela upp filen på datorn (uppspelningsrättighet), att bränna filen till en ljud-CD (bränningsrättighet) eller att synkronisera filen med en bärbar enhet (synkroniseringsrättighet).

Varje typ av rättighet kan ha vissa egenskaper. Innehållsleverantören kan till exempel ge dig följande användningsrättigheter:

 • Rättigheten att spela en viss låt på datorn ett obegränsat antal gånger

 • Rättigheten att synkronisera låten ifråga med två bärbara enheter fem gånger i månaden

 • Rättigheten att bränna låten på en ljud-CD två gånger

Lagras användningsrättigheten i ljud- eller videofilen?

Nej. Användningsrättigheten lagras på datorn, skilt från ljud-/videofilerna. Information om hur visar användningsrättigheterna för en skyddad fil finns i frågan om hur du tar reda på hur du får använda en skyddad fil i det här avsnittet.

Vad är en licens?

En licens är ett annat namn på användningsrättigheter.

Hur använder Media Player användningsrättigheter?

När du försöker använda en skyddad fil i Media Player kontrollerar spelaren om det finns giltiga användningsrättigheter på datorn. Om användningsrättigheterna tillåter den begärda åtgärden (till exempel synkronisering av filen med en enhet), utförs åtgärden.

Om det inte finns någon giltig användningsrättighet på datorn eller om rättigheten inte räcker för att utföra den begärda åtgärden, utförs inte åtgärden. Då visas oftast ett felmeddelande som talar om varför åtgärden inte kunde utföras. Ibland visas knappen Fel eller knappen Information bredvid den skyddade fil som du kan klicka på eller hovra över om du vill ha mer information.

Hur hämtar jag användningsrättigheter?

I de flesta fall behöver du inte bekymra dig om att hämta användningsrättigheter. Media Player hämtar vanligen automatiskt de rättigheter som behövs.

Det kan dock finnas tillfällen när användningsrättigheterna inte kan hämtas. Då visas ett meddelande med olika alternativ. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

Om du blir hänvisad till en onlinebutik ombeds du kanske ange ditt kontonamn och lösenord. Onlinebutiken kan begära att du uppdaterar din faktureringsinformation eller att du betalar en avgift för att hämta ytterligare användningsrättigheter, till exempel rättigheten att bränna en låt på en ljud-CD.

Tänk på att Media Player inte kan hämta användningsrättigheter automatiskt om alternativet Hämta användningsrättigheter automatiskt vid uppspelning eller synkronisering är inaktiverat (det är aktiverat som standard). Gör följande om du vill kontrollera att alternativet är aktiverat:

 1. Klicka på pilen nedanför fliken Uppspelning, klicka på Fler alternativ och klicka sedan på fliken Sekretess.

 2. Kontrollera att kryssrutan Hämta användningsrättigheter automatiskt vid uppspelning eller synkronisering är markerad.

Om du prenumererar på en prenumerationstjänst för musik och video via en onlinebutik, bör du aktivera alternativet Kontrollera automatiskt om skyddade filer behöver uppdateras (det är aktiverat som standard). När alternativet är aktiverat genomsöks biblioteket med jämna mellanrum efter inköpta filer och prenumerationsfiler som saknar användningsrättigheter, filer vars rättigheter har förfallit eller filer vars rättigheter som snart förfaller. Därefter görs ett försök att hämta rättigheterna från Internet. Det underlättar uppspelning, bränning och synkronisering för köpta filer och prenumerationsfiler. Gör följande om du vill kontrollera att alternativet är aktiverat:

 1. Klicka på pilen nedanför fliken Uppspelning, klicka på Fler alternativ och klicka sedan på fliken Sekretess.

 2. Kontrollera att kryssrutan Kontrollera automatiskt om skyddade filer behöver uppdateras är markerad.

Om det inte finns några användningsrättigheter för filer som du har skaffat från en onlinebutik kan butiken kanske hjälpa till med att återställa dem. Mer information finns i frågan om hur du återställer användningsrättigheter i det här avsnittet.

Hur vet jag om en fil är skyddad?

Det finns flera sätt att ta reda på om en fil är skyddad:

 • I biblioteket kan du visa kolumnen Skyddad i informationsfönstret. "Ja" visas i kolumnen Skyddad bredvid de filer som är skyddade. Klicka på kolumnnamnet om du vill sortera efter värdet i kolumnen Skyddad.

  Information om hur du ändrar vilka kolumner som visas i biblioteket finns i Ändra hur objekt visas i biblioteket.

 • Om du spelar upp en fil som du har hämtat till datorn högerklickar du på objektet i listan, klickar på Egenskaper och sedan på fliken Användningsrättigheter. Om filen är skyddad visas licensvillkoren i rutan Användningsrättigheter. Om rutan Användningsrättigheter är tom innebär det antingen att filen saknar skydd eller att filen är skyddad men att det inte finns några användningsrättigheter på datorn. Det kan också innebära att du spelar upp en fil som skickas som en ström till datorn via Internet (till exempel vid uppspelning av prenumerationsinnehållet direkt från onlinebutikens webbplats).

Hur vet jag hur en skyddad fil får användas?

Innehållsleverantören anger vilka användningsrättigheter du har. Gör följande om du vill visa användningsrättigheterna för en skyddad fil:

 1. Klicka på fliken Bibliotek i Media Player.

 2. Högerklicka på en skyddad fil i informationsfönstret och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Användningsrättigheter.

  Användningsrättigheterna visas i rutan Användningsrättigheter. Om det inte finns någon information i rutan Användningsrättigheter kan det bero på något av följande:

  • Det finns inga användningsrättigheter för filen på datorn.

  • Användningsrättigheterna för filen kan ha gått ut.

  • Filen är inte skyddad.

  • Filen har inte hämtats till datorn. Filen kan till exempel vara prenumerationsinnehåll som skickas till datorn som en ström från en onlinebutik.

Vad är skillnaden mellan inköpt innehåll och prenumerationsinnehåll?

Inköpt innehåll är ljud- och videofiler som du köper från en onlinebutik till en engångskostnad. När du till exempel köper en låt ger de flesta onlinebutiker dig rätten att spela, bränna och synkronisera låten med få eller inga begränsningar.

Prenumerationsinnehåll är ljud- och videofiler som du hyr från en onlinebutik, oftast mot en månatlig avgift. När du till exempel hyr en låt ger de flesta onlinebutiker dig rätten att spela låten under en viss tidsperiod. Vissa butiker ger dig även rätt att synkronisera låten med en bärbar enhet ett visst antal gånger. Du har aldrig rätt att bränna prenumerationsinnehåll på en ljud-CD. Om du väljer att inte förnya prenumerationen efter periodens slut kan du inte längre spela eller synkronisera innehållet.

Kontrollera användningsrättigheterna för en hämtad fil om du vill veta om det handlar om inköpt innehåll eller prenumerationsinnehåll. Prenumerationsfiler brukar ha ett förfallodatum i rutan Användningsrättigheter. Mer information om hur visar användningsrättigheterna finns i frågan i om hur du tar reda på hur du får använda en skyddad fil i det här avsnittet.

I vissa fall kan du ta reda på vad det är för slags innehåll genom att visa kolumnen Nyckelord i biblioteket. Information om hur du visar kolumnen finns i Ändra hur objekt visas i biblioteket.

Mer information om hur du använder onlinebutiker finns i Shoppa online.

Kan jag ta bort det digitala kopieringsskyddet från en fil?

Nej. Det går inte att ta bort det digitala kopieringsskyddet från en fil.

Om du har rippat en CD-skiva med alternativet Kopieringsskydda musik aktiverat är dessa filer skyddade. Även om du inte kan ta bort kopieringsskyddet från dessa filer kan du ta bort dem och rippa CD-skivan på nytt, denna gång med med alternativet Kopieringsskydda musik inaktiverat.

Mer information om kopieringsskydd och rippning finns i Rippa musik: vanliga frågor.

Vad är personligt kopieringsskydd?

När du rippar en CD-skiva kan du kopieringsskydda de rippade filerna så att de endast kan spelas på ett begränsat antal datorer. Det kallas ibland för "personligt kopieringsskydd" till skillnad från det "standardkopieringsskydd" som används av onlinebutiker. Både det personliga kopieringsskyddet och standardkopieringsskyddet använder digitalt kopieringsskydd (DRM) för att begränsa hur filerna får användas. När det handlar om personligt kopieringsskydd är det dock du som är innehållsleverantören och inte onlinebutiken. Mer information om att kopieringsskydda rippade CD-skivor finns i Rippa musik: vanliga frågor.

Hur säkerhetskopierar jag mina användningsrättigheter?

Du kan inte säkerhetskopiera dina användningsrättigheter i den här versionen av Media Player. Däremot kan du för det mesta återställa rättigheterna via Internet, beroende på var de skyddade filerna kommer ifrån. Mer information finns i frågan om hur du återställer användningsrättigheter i det här avsnittet.

Hur återställer jag användningsrättigheterna?

Om du får ett felmeddelande om att du saknar rättigheter att spela upp, bränna eller synkronisera en fil som du tidigare haft rättigheter för, kan du eventuellt lösa problemet genom att återställa dina användningsrättigheter. Det finns flera sätt att göra detta:

 • Om du skaffade filen från en onlinebutik kanske butiken erbjuder återställning av användningsrättigheter (licens). Proceduren kallas ibland aktivering, auktorisering, biblioteksåterställning eller licenssynkronisering.

  Själva tillvägagångssättet för att återställa rättigheterna varierar från butik till butik. För vissa butiker kan du klicka på pilen nedanför fliken Onlinebutiker, peka på butikens namn och sedan klicka på ett kommando, till exempel Återställ mitt bibliotek. För andra butiker måste du kanske klicka på Bläddra igenom alla onlinebutiker, klicka på butiken i listan, installera butikens programvara och sedan klicka på en kundservice- eller kontohanteringslänk på butikens sida.

  Butiken kan ha begränsningar för hur många gånger du kan återställa rättigheterna eller begränsningar för antalet datorer som kan använda de införskaffade låtarna och videofilerna. Vissa butiker tillåter inte återställning av användningsrättigheter. Information om butikens regler finns i butikens kundsupport- eller hjälplänkar.

  Mer information om hur du använder skyddade filer och onlinebutiker finns i WindowsVanliga frågor om Media Player online (sidan kan vara på engelska).

 • Om filen är en låt som du har rippat från en CD-skiva med alternativet Kopieringsskydda musik aktiverat, kan du kanske återställa användningsrättigheterna genom att spela filen. Du ombeds ansluta till en Microsoft-webbsida med information om hur du återställer rättigheterna ett begränsat antal gånger.